Skriv här det du söker efter!

Engelska språket och litteraturen

Engelska språket och litteraturen

Huvudämnet engelska språket och litteraturen

Expertkunskaper i engelska innebär betydligt mer än endast förmågan att uttrycka sig väl på språket. Du som studerar engelska språket och litteraturen lär dig även språkvetenskap, litteraturkännedom och kulturkunskap. Språkvetenskapen ger dig grundläggande begrepp för att förstå och beskriva språk och språkliga företeelser. Den omfattar en mångfald aspekter av språkanvändning, språkvariationer och attityder, språkinlärning och det engelska språkets historia. Litteraturstudier ger dig kunskaper i engelskspråkig litteratur och litteraturhistoria, samt insikter i litteraturvetenskapens och litteraturkritikens metoder och terminologi. Genom studier i kulturkunskap lär du dig om värderingar, levnadssätt, media och politiska och sociala institutioner främst i Storbritannien och USA och får förståelse för den nära kopplingen mellan språk och kultur.

På kandidatnivå är studierna i engelska språket och litteraturen lika för alla. På magisternivå väljer du mellan fyra olika inriktningar. På språkspecialistinriktningen studerar du nästan helt på engelska och valfriheten är stor. På multispecialistinriktningen läser du även ett biämne eller fyller en del av examen med valbara studier i diverse kombinationer. På ämneslärarprogrammet utgör pedagogiska studier ditt biämne och du läser en specialkurs om språkinlärning inom huvudämnet. Studieinriktningen mot professionell kommunikation innebär att du specialiserar dig på organisationskommunikation på engelska och väljer för resten av examen kurser i ekonomi. Alla studerande gör en språkpraktik, antingen i form av utbytesstudier eller genom att jobba i ett engelskspråkigt land.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Det bästa med engelskan är de mångsidiga studierna, möjligheten att bygga ihop studierna enligt egna intressen och de fantastiska utbytesmöjligheterna!

Leende studerande

Liksom undervisningen handlar även forskningen om olika perspektiv på det engelska språkets struktur, funktioner, variation och förändring. Den fokuserar bl.a. på texter av olika slag, talat språk och dialekter, språk och kön, språk och ålder, språkliga minoriteter och flerspråkighet, språkets historiska utveckling, fackspråk, språket på webben, språkinlärning och -utveckling samt det skönlitterära språket.

Litteraturforskningen undersöker skönlitterära genrer och texter från olika tidsepoker och geografiska områden i den engelskspråkiga världen. Den kan handla om det skönlitterära språket, men också om ett brett spektrum av egenskaper hos hela författarskap eller enskilda verk, t.ex. könsperspektiv, sociala aspekter eller livshistorier.

Läs mer om vår forskning.

Utexaminerade med engelska språket och litteraturen som huvudämne placerar sig bland annat inom språkprofessioner som ämneslärare, forskare och litterära experter. Många jobbar som journalister, informatörer, översättare, tolkar och språkvårdare. En del arbetar inom turism eller kultur, medan andra placerar sig inom diplomati eller handel. Expertis inom det engelska språket och kulturer i engelsktalande länder och internationella sammanhang behövs på många håll i arbetslivet!

Kontakt

Besöksadress

Arken, N-huset vån 2
Fabriksgatan 2, Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)