Skriv här det du söker efter!

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

Huvudämnet litteraturvetenskap

Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, till andra tidsepoker och världsbilder. Litteraturvetenskapen är studiet av lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig hur skönlitteratur har skrivits genom tiderna, hur den har lästs och verkat. Du bekantar dig med klassisk litteratur, men också med genrer som barn- och ungdomslitteratur och populärlitteratur och med de gränszoner där litteraturen möter andra medier. Du lär dig att analysera och diskutera litteratur ur olika synvinklar, ofta ur ett historiskt perspektiv men också exempelvis estetiskt, sociologiskt och existentiellt. Studierna utvecklar din förmåga att tänka abstrakt, och bidrar till en bildningsprocess där dina insikter om människans villkor utvecklas parallellt med din självförståelse.

Studier i litteraturvetenskap lär dig att finna det väsentliga i stora mängder text, men också att stanna upp för fördjupad analys. Du har stor valfrihet i kursvalet från och med ämnesstudierna och kan fritt kombinera litteraturvetenskap med andra biämnen. Du som vill bli modersmålslärare läser både litteraturvetenskap och svenska − båda kan vara huvudämne − tillsammans med biämnesstudier i pedagogik. Litteraturvetenskap kan även läsas som biämne av studerande med andra huvudämnen.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Litteraturvetenskapen och dess resor i tid och rum ger nya perspektiv på människan, konsten och samhället, samt bidrar till kritiskt tänkande och ett mångfacetterat språk.

Områden som litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi har ägnat varaktigt intresse åt bl.a. barnlitteratur, finlandssvensk dramatik, kritikhistoria, kvinnolitterära genrer, intermedialitet, modernismen och populärt berättande.

Läs mer om vår forskning.

Studier i litteraturvetenskap ger dig färdigheter som behövs inom många branscher: inom press, radio, TV, förlag, bibliotek, övrig kulturförmedling och inom undervisningssektorn. Det populäraste yrket bland utexaminerade litteraturvetare är läraryrket, men andra jobbar som bibliotekarier, forskare, frilansskribenter, författare, förläggare, journalister, kulturredaktörer och översättare. Litteraturvetarens förmåga att hantera språk och text och kunskaper om litteraturen och människan behövs på många håll i samhället!

Kontakt

Besöksadress

Arken, C-huset vån. 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)