Skriv här det du söker efter!

Ryska språket och litteraturen

Ryska språket och litteraturen

Ryska språket och litteraturen

Språket är nyckeln till det ryska samhället och kulturen. Du som studerar ryska språket och litteraturen lär dig att behärska detta spännande språk, från att uttala rätt till att skriva vetenskaplig text. De praktiska färdigheterna backas upp och vidgas av teoretiska kunskaper om språkets uppbyggnad och strukturer, insikter i den rika ryska kulturen och litteraturen samt kännedom om rysk historia och traditioner. Ryska är ett utmanande språk att lära sig, men genom dina studier får du inte bara tillgång till ett nytt språk utan också en ny kultur, samt ökad förståelse för kulturella skillnader i allmänhet. Ryska är ämnet för dig som gillar språk och utmaningar samt är nyfiken på Ryssland och den ryska kulturen. Ryska är också ämnet för dig som har ryska som ett hemspråk och vill lyfta det till akademisk nivå.

Studier i ryska språket och litteraturen kan inledas även utan tidigare kunskaper i ryska. Då läser du först tre kurser i ryska vid Språkcentret. Du väljer antingen att studera på språkprogrammet (med allmän inriktning eller inriktning språk och ekonomi) eller på programmet för ämneslärare. För studerande med allmän inriktning kan exempelvis andra språk, historia eller samhällsvetenskapliga ämnen passa som biämnen. Studerande med inriktningen språk och ekonomi läser företagsekonomi som biämne. På lärarprogrammet läser studerande både pedagogik och ett annat undervisningsämne som långa biämnen. Alla studerande gör en språkpraktik i ryskspråkig miljö. Ryska språket och litteraturen kan även läsas som biämne av studerande med andra huvudämnen.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Liksom undervisningen handlar även forskningen om olika perspektiv på språkets struktur, funktioner, variation och förändring. Den fokuserar bl.a. på texter av olika slag, talat språk, språk och kön, språk och ålder, språkets historiska utveckling, fackspråk, språket på webben, språkinlärning och -utveckling samt det skönlitterära språket.

Litteraturforskningen undersöker skönlitterära genrer och texter från olika tidsepoker. Den kan handla om det skönlitterära språket, men också om ett brett spektrum av egenskaper hos hela författarskap eller enskilda verk, t.ex. könsperspektiv, sociala aspekter eller livshistorier.

Studier i ryska öppnar många dörrar och ger möjligheter till flera olika yrkesprofiler. Du kan exempelvis jobba inom stats- och kommunalförvaltningen, Folkpensionsanstalten eller flyktingmottagningen. Ryskkunniga jobbar även inom handeln med export eller import, inom turistbranschen eller kultursektorn. Många ryskexperter jobbar i företag och organisationer utomlands, till exempel i forna sovjetländer. Utexaminerade jobbar även som ämneslärare, forskare, översättare och tolkar. Ryska språket kan vara det trumfkort som ger dig företräde på arbetsmarknaden!

Kontakt

Besöksadress

Arken, M-huset vån. 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)