Skriv här det du söker efter!

Ryska språket och litteraturen

Ryska språket och litteraturen

Språket är nyckeln till det ryska samhället och kulturen. Du som studerar ryska språket och litteraturen lär dig att behärska detta spännande språk, från att uttala rätt till att skriva vetenskaplig text. De praktiska färdigheterna backas upp och vidgas av teoretiska kunskaper om språkets uppbyggnad och strukturer, insikter i den rika ryska kulturen och litteraturen samt kännedom om rysk historia och traditioner. Ryska är ett utmanande språk att lära sig, men genom dina studier får du inte bara tillgång till ett nytt språk utan också en ny kultur, samt ökad förståelse för kulturella skillnader i allmänhet. Ryska är ämnet för dig som gillar språk och utmaningar samt är nyfiken på Ryssland och den ryska kulturen. Ryska är också ämnet för dig som har ryska som ett hemspråk och vill lyfta det till akademisk nivå.

Studier i ryska språket och litteraturen kan inledas även utan tidigare kunskaper i ryska. Då läser du först tre kurser i ryska vid Centret för språk och kommunikation. Du väljer antingen att studera på språklinjen (med allmän inriktning eller inriktning språk och ekonomi) eller på linjen för ämneslärare. För studerande med allmän inriktning kan exempelvis andra språk, historia eller samhällsvetenskapliga ämnen passa som biämnen. Studerande med inriktningen språk och ekonomi läser företagsekonomi som biämne. På lärarlinjen läser studerande både pedagogik och ett annat undervisningsämne som långa biämnen. Alla studerande gör en språkpraktik i Ryssland. Ryska språket och litteraturen kan även läsas som biämne av studerande med andra huvudämnen.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Forskning

Liksom undervisningen handlar även forskningen om olika perspektiv på språkets struktur, funktioner, variation och förändring. Den fokuserar bl.a. på texter av olika slag, talat språk, språk och kön, språk och ålder, språkets historiska utveckling, fackspråk, språket på webben, språkinlärning och -utveckling samt det skönlitterära språket.

Litteraturforskningen undersöker skönlitterära genrer och texter från olika tidsepoker. Den kan handla om det skönlitterära språket, men också om ett brett spektrum av egenskaper hos hela författarskap eller enskilda verk, t.ex. könsperspektiv, sociala aspekter eller livshistorier.

Om du är intresserad av språk, så är ryska ett bra alternativ av många skäl. Finland har och kommer alltid att ha nära relationer till Ryssland. Statliga ärenden, handel och kultur är de största områden där det behövs språkkunniga människor på alla nivåer. Undervisningen i ryska på ÅA är högklassig och näst intill personlig då grupperna är små. Janne Perttu

Ryska dockor.

Karriärmöjligheter

Studier i ryska öppnar många dörrar och ger flera möjligheter till olika yrkesprofiler. Du kan exempelvis jobba inom Rysslandshandeln med export eller import, i statsförvaltningen, inom turistbranschen eller kultursektorn. Många ryskexperter jobbar i företag och organisationer utomlands, framför allt i Ryssland och i forna sovjetländer. Utexaminerade jobbar även som ämneslärare, forskare, översättare och tolkar. Ryska språket kan vara det trumfkort som ger dig företräde på arbetsmarknaden!

Kontakta oss

Besöksadress

Arken, M-huset vån. 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt@abo.fi

Telefon

+358 2 215 31 (växel)