Skriv här det du söker efter!

ÖPU-leden

Om du studerat vid Öppna universitetet (ÖPU) och avlagt tillräckligt med studier kan du söka in också på basis av dina ÖPU-studier (separat antagning som ordnas samtidigt som Gemensam ansökan).

Studier inom det öppna universitetet erbjuds idag vid de flesta arbetar- och medborgarinstitut, vid sommaruniversiteten och vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi. Syftet är att ge vuxna studerande möjligheter att bedriva akademiska studier utan att vara inskrivna som ordinarie examensstuderande.

Studierna bör vara avlagda och registrerade vid det öppna universitetet vid något finländskt universitet. Enheterna bestämmer för varje utbildning vilket omfång på och innehåll i studierna som ger behörighet att söka. Du kan läsa mera om kraven under utbildningslinjernas specifika antagningsinformation.

Du behöver inte ha annan universitetsbehörighet om du söker på basis av ÖPU studier.

Ansökan sker via studieinfo.fi:s ansökningsblankett (ansökningstiden är den samma som gemensam ansökan).

Som ÖPU-sökande får du inte betygspoäng utan din ansökan värderas enligt de studier som du avlagt vid ÖPU. Du bör alltså skicka in intyg över avlagda ÖPU-studier med din ansökan. Deadline för bilagorna i ÖPU-antagningen är 8.5.2020.

Till följande ansökningsmål kan du söka på basis av ÖPU-studier. Du hittar mera information om de specifika kriterier som gäller för dig genom att följa länken nedan:

Uppdaterad 22.11.2019