Skriv här det du söker efter!

Sök till ÅA via Öpuleden

Sök till ÅA via Öpuleden

Du kan söka till universitetet på många sätt. Ett av dem är via Öppna universitetsleden, alltså Öpuleden.

Via Öpuleden kan du läsa universitetskurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Med dina avklarade kurser kan du sedan ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och få kurserna till godo inom din examen om du blir antagen. Du kan läsa mer om Öpuleden på Öppna Universitetets sida. Nedan hittas mer information om kraven och processen för antagning.

Antagning via Öpuleden

Om du studerat vid Öppna universitetet (ÖPU) och avlagt tillräckligt med studier kan du söka in också på basis av dina Öpustudier. Ansökan via Öpuleden är en separat antagning som ordnas samtidigt som Gemensam ansökan 2, 13.3-27.3.2024 kl. 15.00.

Enheterna bestämmer för varje utbildning vilket omfång på, och innehåll i, Öpustudierna som ger behörighet att söka. Du kan läsa mera om kraven under utbildningsprogrammens specifika antagningsinformation längre ner på denna sida.

Du behöver inte ha annan universitetsbehörighet om du söker på basis av Öpustudier. Notera att du behöver uppfylla språkkraven i svenska.

Ansökan görs via ansökningsblanketten i studieinfo.fi.

Som Öpusökande får du inte betygspoäng utan din ansökan värderas enligt de studier som du avlagt vid Öpu. Du bör ladda upp dina bilagor i studieinfo.fi senast 3.4.2024 kl.15:00. Om du avlägger behörighetsgivande studier efter bilagedeadline kan du komplettera din ansökan med intyg över avlagda Öpu-studier fram till 31.5.2024 kl. 15:00.

Notera att för de pedagoiska ämnena inom VAKAVA-ansökan måste bilagor över grundstudiehelheten inlämnas senast 2.5.2024 kl. 15:00.

Till följande ansökningsmål kan du söka på basis av Öpustudier. Du hittar mera information om de specifika kriterier som gäller för dig genom att följa länken nedan:

Uppdaterad 14.11.2023