Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: Öpuleden

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

 

Till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom Öppna universitetet bestående av kurserna:
  • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
  • Pedagogikens psykologi (5 sp)
  • Pedagogikens sociologi (5 sp)
  • Valfria studier inom allmän pedagogik och/eller vuxenpedagogik (15 sp).
 • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav
 • inget urvalsprov

Antalet platser via Öpuleden är 2. Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Här kan du läsa mer om Öpuleden.

 

Öpuleden 2023

I antagningen 2023 är Öpuledens ansökningstid 15.3 – 30.3.2023 kl. 15:00. De studier som krävs inom ansökningsområdena ska vara genomförda i tid så att du kan bifoga intyg eller studieprestationsutdrag till din ansökan senast 31.5.2023. OBS! Läs mer om Öpuledens ansökan inom nätverket för antagningssamarbetet inom det pedagogiska området 2023 här.

Uppdaterad 13.7.2022