Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: Öpuleden

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

 

Till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom Öppna universitetet bestående av kurserna:
  • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
  • Pedagogikens psykologi (5 sp)
  • Pedagogikens sociologi (5 sp)
  • Valfria studier inom allmän pedagogik och/eller vuxenpedagogik (15 sp).
 • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav
 • inget urvalsprov

Antalet platser via Öpuleden är 2. Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Här kan du läsa mer om Öpuleden.

Uppdaterad 15.2.2021