Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): Öpuleden MyWay

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): Öpuleden MyWay

Antagning via Öpuleden MyWay

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via Öpuleden MyWay.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden MyWay: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden MyWay om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 30 studiepoäng (sp) samhällsvetenskapliga studier med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom öppna universitetet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. Ifall du har mer än 30 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Antalet nybörjarplatser är 5.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet nybörjarplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand enligt sökandes ansökningspreferens, så att den som sökt till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) i första preferens prioriteras framom sökande som har sökt till utbildningen i lägre preferens.
  • I andra hand enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i samhällsvetenskaper.

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

Uppdaterad 19.10.2020