Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): ÖPU-leden

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: ÖPU-leden: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 60 studiepoäng studier inom öppna universitetet. Minst 25 studiepoäng bör vara avlagda inom statskunskap med masskommunikation.
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser är 1.

Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i statskunskap med masskommunikation.

Läs mera om ÖPU-leden

Uppdaterad 23.10.2019