Skriv här det du söker efter!

Bilagor

Bilagor

På den här sidan har vi sammanställt deadlines och instruktioner för att lämna in bilagor till din ansökan. Vilka bilagor du ska lämna in beror på vilken utbildning du söker till och vad du tidigare studerat. Bilagorna behövs för att intyga din allmänna behörighet att söka in, ämnesbehörighet och din språkliga behörighet. I din ansökningsblankett ser du vilka bilagor just du ska lämna in, och där ser du också när du behöver ha lämnat in dina bilagor.

Du lämnar in bilagorna genom att ladda upp dem i ansökningsblanketten i studieinfo.fi.

Hur lämnar jag in mina bilagor?

 • Scanna originaldokumentets alla sidor eller ta en bild av bra kvalitet av dokumenten. Kontrollera att det skannade eller fotograferade dokumentet är tydligt och går att läsa.
 • Ladda upp din bilaga i något av följande format: PDF, JPG eller PNG.
 • En bilaga får vara max. 1GB stort.
 • Bilagorna behöver vara på svenska, finska eller engelska. Om din bilaga är på ett annat språk ska du också ladda upp en översättning av dokumentet. Översättningen ska vara på svenska, finska eller engelska.
 • Samla alla sidor av samma dokument (t.ex. examen) i samma fil. Exempelvis ska examensintyget vara en fil med betygets alla sidor.
 • Namnge filen på följande sätt: dokumentetsnamn_efternamn_förnamn (t.ex. IB-betyg_dittefternamn_dittförnamn).
 • Ladda upp dokumentet i ansökningsblanketten inom deadline.
 • Följ med din e-post och var beredd att komplettera din bilaga ifall vi begär komplettering (kolla också spamboxen eller skräpkorgen i din e-post).
 • Om vi begär kompletteringar till dina bilagor och tiden för att ladda upp bilagor elektroniskt har gått ut ska du skicka bilagorna till studinfo@abo.fi.
 • Utländska betyg ska på begäran kunna bestyrkas.

Bilagor till din ansökan laddas upp elektroniskt i ansökningsformuläret i studieinfo.fi. Bilagor ska lämnas in inom deadline. Sökande som har rätt att komplettera sin ansökan efter bilagedeadline ska skicka in bilagorna per e-post till studinfo@abo.fi eller posta bilagorna till oss:

Åbo Akademi, Studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

 • Kontrollera vilka bilagor som behövs för att visa språklig behörighet på vår sida om språkkrav i svenska eller på vår sida om språkkrav i engelska.
 • I ansökningsblanketten framgår deadlinen för när just du ska lämna in intyg över språklig behörighet.
 • Vårens första gemensamma ansökan:
  • 24.1.2024 kl. 15:00 är deadlinen i att ladda upp bilagor som intygar din språkliga behörighet.
 • Vårens andra gemensamma ansökan:
  • 3.4.2024 kl. 15:00 är deadlinen i att ladda upp bilagor som intygar din språkliga behörighet.
  • Undantag:
   • Om du intygar din språkliga behörighet med att skriva Åbo Akademis Språkprov i svenska 2024. Vi får ditt resultat direkt från provets rättare.
   • Om du intygar din språkliga behörighet med studentexamen och avlägger examen under våren 2024. För betygsantagningen beaktas studentexamens resultat om de är tillgängliga elektroniskt 14.5.2024 För antagning på basis av urvalsprov beaktas studentexamens resultat om de är tillgängliga elektroniskt 14.6.2024.

 • 3.4.2024 kl. 15:00 är deadlinen för att ladda upp bilagor i samband med din ansökan. Då bör du ha lämnat in intyg över språklig behörighet och examensbetyg om du redan har fått examen.
  • Om du avlagt studentexamen 1990 eller tidigare finns den inte tillgängligt elektroniskt, utan du behöver själv ladda upp ditt studentexamensbetyg till din ansökan.
  • Om du avlagt yrkesexamen 2017 eller tidigare kan du behöva ladda upp ditt examensbetyg till din ansökan. Kontrollera i ansökningsblanketten eller minstudieinfo.fi vad som gäller just dig.
  • Du kan själv kontrollera vilka examina som finns tillgängliga elektroniskt genom att logga in i minstudieinfo.fi och välja alternativet Mina studieprestationer.
 • Om du får examen våren 2024:
  • 14.5.2024 – senast det här datumet behöver din finländska studentexamen finnas i studentexamensregistret för att du ska beaktas i betygsantagningen.
  • 14.6.2024 – senast det här datumet behöver din examen från andra stadiet i Finland finnas tillgänglig i studieinfo.fi för att du ska beaktas i antagningen på basis av urvalsprov. Du kan också lämna in ditt examensbetyg till studinfo@abo.fi.
 • Om du får examen våren 2024 från andra stadiet/gymnasiet utanför Finland  
  • 3.4.2024 kl. 15:00 är deadlinen för att ladda upp bilagor i samband med din ansökan. Då bör du ha lämnat in intyg över språklig behörighet och examensbetyg om du redan har fått examen. Om du avlägger din examen från andra stadiet under våren 2024 ska du lämna in ett förhandsbetyg för att kunna bli villkorligt antagen.
  • 11.7.2024 kl. 15:00 – är deadlinen för dig som avlagt din examen från andra stadiet våren 2024 och blivit villkorligt antagen. Lämna in ditt slutgiltiga examensbetyg till studinfo@abo.fi innan deadline, du kan lämna in det direkt när du fått det.

Undantag på kandidatnivå:

 • Bilagor som gäller Diplomingenjörsantagningen ska laddas upp i studieinfo (eller skickas till Aalto (följ DIA:s anvisningar))
 • Bilagor som gäller ansökningsmålet i ekonomi ska laddas upp i studieinfo (eller skickas till Östra Finlands Universitet (följ ekonomantagningens anvisningar))

 • I ansökningsblanketten framgår alla bilagor du behöver lämna in för din ansökan, men i regel krävs minst följande bilagor:
  • Betyg från lägre högskolexamen
  • Prestationsutdrag från lägre högskoleexamen
  • Intyg över språklig behörighet
  • Programspecifika bilagor
 • Alla bilagor laddas upp till din ansökan i studieinfo.fi.
 • 3.4.2024 kl. 15:00 är deadlinen för att ladda upp bilagor i samband med din ansökan. Då bör du ha lämnat in intyg över språklig behörighet, examensbetyg och prestationsutdrag från din lägre högskoleexamen om du redan har fått examen. Kom också ihåg att ladda upp eventuella programspecifika bilagor.
 • 31.5.2024 kl. 15:00 är deadlinen för att ladda upp prestationsutdrag över sådana prestationer som du avlagt under våren. Studier som du avlagt efter detta beaktas inte för annat än behörighet (d.v.s. kravet på avlagd examen).
 • Om du inte avlagt examen inom ansökningstiden så kan du blir villkorligt antagen på basis av de bilagor du lämnat in per 31.5.
 • 31.7.2024 – Om du är villkorligt antagen behöver din examen vara utfärdad senast detta datum. Skicka in ditt examensbetyg i sin helhet till studinfo@abo.fi genast när du fått det.

 • I ansökningsblanketten framgår alla bilagor du behöver lämna in för din ansökan, men i regel krävs minst följande bilagor:
 • Alla bilagor laddas upp till din ansökan i studieinfo.fi.
 • 24.1.2024 kl. 15:00 är deadlinen för att ladda upp bilagor i samband med din ansökan. Då bör du ha lämnat in intyg över språklig behörighet, examensbetyg och prestationsutdrag från din lägre högskoleexamen om du redan har fått examen. Kom också ihåg att ladda upp eventuella programspecifika bilagor och andra bilagor du vill ha beaktade för antagningen.
 • 31.7.2024 – Om du är villkorligt antagen behöver din examen vara utfärdad senast detta datum. Skicka in ditt examensbetyg i sin helhet till studinfo@abo.fi genast när du fått det.

 • I ansökningsblanketten framgår alla bilagor du behöver lämna in för din ansökan, men i regel krävs minst följande bilagor:
  • Prestationsutdrag över de behörighetsgivande studierna
  • Intyg över språklig behörighet
 • 3.4.2024 kl. 15:00 är deadlinen för att ladda upp bilagor i samband med din ansökan. Då bör du ha laddar upp intyg över din språkliga behörighet och prestationsutdrag över de behörighetsgivande studier du avlagt.
 • 31.5.2024 kl. 15.00 är deadlinen för att ladda upp prestationsutdrag över behörighetsgivande studier du avlagt under våren och som du vill ha beaktade för din antagning.
 • VAKAVA – söker du till de pedagoiska ämnena inom VAKAVA-ansökan måste bilagor över grundstudiehelheten inlämnas senast 2.5.2024 kl. 15:00.

 • I ansökningsblanketten framgår alla bilagor du behöver lämna in för din ansökan, men i regel krävs minst följande bilagor:
  • Studerandeintyg från din nuvarande högskola
  • Prestationsutdrag från din nuvarande högskola
  • Intyg över språklig behörighet
  • Övriga bilagor du vill ha beaktade
 • 23.5.2024 är deadline för att ladda upp bilagor i samband med din ansökan. Då bör du ha laddat upp studerandeintyg, prestationsutdrag och intyg över språklig behörighet.

 • I ansökningsblanketten framgår alla bilagor du behöver lämna in för din ansökan, men i regel krävs minst följande bilagor:
  • Avgångsbetyg från gymnasiet
  • Intyg över språklig behörighet
 • 3.4.2024 kl. 15:00 är deadlinen för att ladda upp bilagor i samband med din ansökan. Då bör du ha lämnat in intyg över språklig behörighet och examensbetyg om du redan har fått examen. Om du avlägger din gymnasieexamen under våren 2024 ska du lämna in ett förhandsbetyg för att kunna bli villkorligt antagen.
 • 11.7.2024 kl. 15:00 – är deadlinen för dig som avlagt din gymnasieexamen våren 2024 och blivit villkorligt antagen. Lämna in ditt slutgiltiga examensbetyg till studinfo@abo.fi innan deadline, du kan lämna in det direkt när du fått det.
 • Noggrannare instruktioner hittar du på sidan om nordisk antagning.

Uppdaterad 21.5.2024