Skriv här det du söker efter!

Bilagor

Ladda upp intyg och bilagor

Ibland behöver du ladda upp bilagor på din tidigare utbildning för att styrka din behörighet, ditt språk eller ditt kunnande. Du hittar information om vilka bilagor just du ska ladda upp i ansökningsblanketten och i informationen som gäller din behörighet. Bilagorna laddas upp i studieinfo!

Om du skrivit studenten 1990 eller senare behöver du inte ladda upp en kopia på ditt studentexamensbetyg. Studentexamensresultat avlagda 1990 eller senare får vi elektroniskt via studieinfo.fi.

Så här laddar du upp bilagor i studieinfo:

 • Scanna originaldokumentets alla sidor eller ta en bild av bra kvalitet av dokumenten. Försäkra att man kan tyda texten på bilden ordentligt.
 • En bilaga får vara max. 1GB. Ladda upp din bilaga i något av följande format: PDF, JPG eller PNG.
 • Samla alla sidor av samma dokumenthelhet (t.ex. examen) i samma fil. T.ex. examensintyget ska vara en fil som kan bestå av flera sidor.
 • Namnge filen på följande sätt: dokumentetsnamn_efternamn_förnamn (t.ex. IB-betyg_dittefternamn_dittförnamn).
 • Ladda upp dokumentet i ansökningsblanketten inom deadline. Följ med din e-post och var beredd att komplettera din bilaga ifall vi begär komplettering (kolla också spam boxen eller skräpkorgen i din e-post)
 • Om vi begär kompletteringar till dina bilagor och tiden för att ladda upp bilagor elektroniskt har gått ut ska du posta bilagorna till adressen som anges på denna sida. Du kan skicka kompletteringarna också per e-post.
 • Om du scannar och laddar upp en kopia på originalbetyget, notera att kopian då ska vara bestyrkt (Bestyrkt= undertecknade av två myndiga personer som intygar kopians riktighet, kan vara bekanta personer, men ej familjemedlemmar). Intyg kan också vara elektroniskt undertecknade. Utländska betyg bör alltid vara bestyrkta eftersom dessa inte kan verifieras via nationella tjänster.

Bilagan ska i första hand lämnas in elektroniskt i ansökningsformuläret under ansökningstiden. Bilagor kan laddas upp elektroniskt fram till deadline för inlämnande av bilagor 10.4 kl. 15:00. Sökande som har rätt att komplettera sin ansökan under vårterminen kan efter 10.4.2019 skicka in bilagan per e-post till studinfo@abo.fi eller posta bilagorna till följande adress:

Åbo Akademi, studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo

 • Söker du till ett ansökningsmål på kandidatnivå i Gemensam ansökan ska bilagor och intyg vara uppladdade i studieinfo eller hos oss senast 10.4.2019 kl. 15:00.Om du avlägger din behörighetsgivande examen under våren 2019 har du rätt att komplettera din ansökan med betyg fram till 6.6.2019 kl. 15.00.
 • Söker du direkt till magisternivån (gemensam ansökan) ska bilagorna laddas upp i studieinfo. Du kan komplettera din ansökan fram till 6.6.2019 med intyg över sådana studier som du avlagt efter 10.4.2019. Kompletteringar skickas in per e-post eller post till adressen ovan och bör vara framme hos oss senast 6.6 kl. 15.00.
 • Söker du i ansökan för överflyttare ska bilagor och intyg vara uppladdade i studieinfo senast 31.5.2019 kl. 15:00.

Undantag:

 • Bilagor som gäller Diplomingenjörsantagningen ska laddas upp i studieinfo (eller skickas till Aalto (följ DIA:s anvisningar))
 • Bilagor som gäller ansökningsmålet i ekonomi ska laddas upp i studieinfo (eller skickas till Östra Finlands Universitet (följ ekonomantagningens anvisningar))

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

 

Uppdaterad 24.5.2019