Skriv här det du söker efter!

Bilagor

Bilagor

Ladda upp intyg och bilagor

Ibland behöver du ladda upp bilagor på din tidigare utbildning för att styrka din behörighet, ditt språk eller ditt kunnande. Du hittar information om vilka bilagor just du ska ladda upp i ansökningsblanketten och i informationen som gäller din behörighet. Bilagorna laddas upp i studieinfo!

Om du skrivit studenten 1990 eller senare behöver du inte ladda upp en kopia på ditt studentexamensbetyg. Studentexamensresultat avlagda 1990 eller senare får vi elektroniskt via studieinfo.fi.

Om du avlagt yrkesexamen 2018 eller senare behöver du inte ladda upp en kopia på betyget i studieinfo. Också äldre yrkesexamina kan finnas tillgängliga elektroniskt och du kan kontrollera huruvida din examen finns tillgänglig genom att logga in här (välj rutan för Mina Studieprestationer, kräver inloggning med stark identifiering).

Så här laddar du upp bilagor i studieinfo:

 • Scanna originaldokumentets alla sidor eller ta en bild av bra kvalitet av dokumenten. Försäkra att man kan tyda texten på bilden ordentligt.
 • En bilaga får vara max. 1GB. Ladda upp din bilaga i något av följande format: PDF, JPG eller PNG.
 • Samla alla sidor av samma dokumenthelhet (t.ex. examen) i samma fil. T.ex. examensintyget ska vara en fil som kan bestå av flera sidor.
 • Namnge filen på följande sätt: dokumentetsnamn_efternamn_förnamn (t.ex. IB-betyg_dittefternamn_dittförnamn).
 • Ladda upp dokumentet i ansökningsblanketten inom deadline. Följ med din e-post och var beredd att komplettera din bilaga ifall vi begär komplettering (kolla också spam boxen eller skräpkorgen i din e-post)
 • Om vi begär kompletteringar till dina bilagor och tiden för att ladda upp bilagor elektroniskt har gått ut ska du posta bilagorna till adressen som anges på denna sida. Du kan skicka kompletteringarna också per e-post.
 • Utländska betyg ska på begäran kunna bestyrkas.

Bilagan ska i första hand lämnas in elektroniskt i ansökningsformuläret under ansökningstiden. Bilagor kan laddas upp elektroniskt fram till deadline för inlämnande av bilagor 8.4.2020 kl. 15:00. Sökande som har rätt att komplettera sin ansökan under vårterminen kan efter 8.4.2020 skicka in bilagan per e-post till studinfo@abo.fi eller posta bilagorna till följande adress:

Åbo Akademi, studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo

 • Söker du till ett ansökningsmål på kandidatnivå i Gemensam ansökan ska bilagor och intyg vara uppladdade i studieinfo eller hos oss senast 8.4.2020 kl. 15:00. Om du avlägger studentexamen under våren 2020 beaktar vi i betygsantagningen de resultat som finns inmatade i studentexamensregistret den 12.5.2020. För att bli beaktad i antagningen via urvalsprov bör de elektroniska resultaten eller bilagorna nå oss senast 5.6.2020 kl. 15.00.
  • Gällande språklig behörighet: Intyg över språklig behörighet ska skickas in per 8.4.2020. Undantaget till detta är de som avlägger finländsk studentexamen våren 2020 och intygar sina språkkunskaper på basis av resultaten i studentskrivningarna eller de som deltar i ÅA:s och Hankens gemensamma språkprov i svenska. Dessa resultat beaktas för betygsantagningen om de är tillgängliga 12.5.2020. För antagning via urvalsprov kan resultat som är tillgängliga 5.6.2020 beaktas.
 • Söker du direkt till magisternivån (gemensam ansökan) ska bilagorna laddas upp i studieinfo. Du kan komplettera din ansökan fram till 29.5.2020 med intyg över sådana studier som du avlagt efter 8.4.2020. Kompletteringar skickas in per e-post eller post till adressen ovan och bör vara framme hos oss senast 29.5 kl. 15.00.
 • Söker du in via ÖPU-leden behöver du ladda upp dina bilagor i studieinfo senast 8.5.2020 kl. 15.00.
 • Söker du i ansökan för överflyttare ska bilagor och intyg vara uppladdade i studieinfo senast 25.5.2020 kl. 15:00.

Undantag:

 • Bilagor som gäller Diplomingenjörsantagningen ska laddas upp i studieinfo (eller skickas till Aalto (följ DIA:s anvisningar))
 • Bilagor som gäller ansökningsmålet i ekonomi ska laddas upp i studieinfo (eller skickas till Östra Finlands Universitet (följ ekonomantagningens anvisningar))

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

 

Uppdaterad 22.5.2020