Bilagor

Skicka in intyg och bilagor

Ibland behöver du skicka in bilagor på din tidigare utbildning för att styrka din behörighet eller ditt kunnande. Du hittar information om vilka bilagor just du ska skicka in i ansökningsblanketten och i informationen som gäller din behörighet.

Om du skrivit studenten 1990 eller senare behöver du inte skicka in kopia på ditt studentexamensbetyg. Studentexamensresultat avlagda 1990 eller senare får vi elektroniskt via studieinfo.fi.

Alla bilagor och betygskopior som ska sändas till akademin ska vara bestyrkta.

Bestyrkt betyder att kopian är undertecknad av två myndiga personer som intygar kopians riktighet. Du kan be någon bekant att undertecknar kopiorna men en familjemedlem till dig kan inte bestyrka kopian.

Söker du till ett ansökningsmål i Gemensam ansökan ska bilagor och intyg vara hos oss senast 13.4.2018 kl. 15:00.

Söker du i ansökan för överflyttare ska ska bilagor och intyg vara hos oss senast 7.6.2018 kl. 15:00

Bilagorna skickas i regel till följande adress:

Åbo Akademi, studentexpeditionen
Tavastgatan 13

20500 Åbo

Undantag:

  • Bilagor som gäller Diplomingenjörsantagningen ska skickas till Aalto
  • Bilagor som gäller ansökningsmålet i ekonomi ska skickas til Östra Finlands Universitet

Söker du till magisternivån ska bilagorna alltid skickas till Åbo Akademi.

OBS! Om du avlägger din behörighetsgivande examen på andra stadiet efter ansökningstidens utgång 2018 har du tid att skicka in dina betygskopior och andra intyg så att de är hos oss senast 7.6.2018 kl. 15:00. (Studentexamensresultaten får vi elektroniskt till studieinfo.fi och du behöver i regel inte skicka in en kopia på ditt studentexamensintyg). Samma gäller bilagor på andra studier som du avlägger efter ansökningstidens utgång och som eventuellt efterfrågas av ansökningsmålet (t.ex. avlagda ämnesstudier som krävs för antagning till magisterprogram).

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 4.5.2018