Skriv här det du söker efter!

Bilagor

Skicka in intyg och bilagor

Ibland behöver du skicka in bilagor på din tidigare utbildning för att styrka din behörighet eller ditt kunnande. Du hittar information om vilka bilagor just du ska skicka in i ansökningsblanketten och i informationen som gäller din behörighet.

Om du skrivit studenten 1990 eller senare behöver du inte skicka in kopia på ditt studentexamensbetyg. Studentexamensresultat avlagda 1990 eller senare får vi elektroniskt via studieinfo.fi.

Alla bilagor och betygskopior som ska sändas till akademin ska vara bestyrkta (Bestyrkt= undertecknade av två myndiga personer som intygar kopians riktighet, kan vara bekanta personer, men ej familjemedlemmar) och kan lämnas in elektroniskt i ansökningsformuläret eller postas under adressen nedan och ska vara oss tillhanda senast 10.4.2019 kl. 15:00.

Åbo Akademi, studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo

Söker du till ett ansökningsmål i Gemensam ansökan ska bilagor och intyg vara hos oss senast 10.4.2019 kl. 15:00.

Söker du i ansökan för överflyttare ska ska bilagor och intyg vara hos oss senast 6.6.2019 kl. 15:00.

Söker du direkt till magisternivån ska bilagorna alltid skickas till Åbo Akademi. Se mera information här.

 

Undantag:

  • Bilagor som gäller Diplomingenjörsantagningen ska skickas till Aalto
  • Bilagor som gäller ansökningsmålet i ekonomi ska skickas til Östra Finlands Universitet

 

OBS! Om du avlägger din behörighetsgivande examen på andra stadiet efter ansökningstidens utgång 2019 ska du göra din ansökan inom utsatt tid, men du ska sända betygskopior och andra intyg så att de är oss tillhanda senast 6.6.2019 kl. 15:00. Om informationen om den formella behörigheten finns tillgänglig elektroniskt i studieinfo.fi behöver sökande inte komplettera med skriftliga betyg.

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

 

Uppdaterad 4.3.2019