Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i juridik: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i juridik: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i juridik har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i juridik, rättsnotarie och juris magister (3+2 år).

Du kan beaktas i antagningen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 30 studiepoäng (sp) i juridik med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom ett eller flera öppna universitet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. Ifall du har mer än 30 sp i juridik räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden. I medeltalet räknas kurser med ett siffervitsord. Om du inte har 30 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Antalet studieplatser är 6.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i juridik i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i juridik desto högre rangordning).

Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2023 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅRS ANTAGNINGAR

I Öpuledsantagningen till juridik år 2022 hade vi:

  • 6 studieplatser
  • 20 sökande, varav
  • 18 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord)
  • 6 sökande antogs, varav den sista som antogs hade avlagt 97 studiepoäng i juridik inom ett eller flera öppna universitet.

I Öpuledsantagningen till juridik år 2021 hade vi:

  • 2 studieplatser
  • 22 sökande, varav
  • 16 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord)
  • 2 sökande antogs, varav den sista som antogs hade avlagt 86 studiepoäng i juridik inom ett eller flera öppna universitet.

Uppdaterad 27.3.2023