Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för teologi: Öpuleden

Utbildningslinjen för teologi: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningslinjen för teologi kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: utbildningslinjen för teologi, teologie kandidat och magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden på basis av två alternativa sätt:

  1. Du har avlagt minst 30 sp allmän teologi med slutbedömning 3/5 eller motsvarande studier.
  2. Du har avlagt teologins kurs ”Att studera teologi” (5 sp) med minst vitsordet 3/5 samt blir godkänd i ett mognadsprov.

Du måste också uppfylla Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser är 4. Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande enligt följande:

  1. 30 sp allmän teologi: på basis av antalet avlagda studiepoäng och vid en ytterligare gallring på basis av vitsordet i de avlagda studierna.
  2. Kursen ”Att studera teologi”: på basis av vitsordet i kursen samt mognadsprovet.

Intervjuer kan vid behov ordnas som en del av gallringen.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 3.11.2020