Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i teologi: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i teologi: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i teologi kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: utbildningsprogrammet i teologi, teologie kandidat och magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden på basis av två alternativa sätt:

 1. Om du avlägger flera kurser vid Öppna universitetet kan du bli antagen om du uppfyller följande krav:
  • Du har avlagt minst 30 sp allmän teologi med slutbedömning 3/5 eller motsvarande studier.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.
 2. Om du avlägger kursen ”Att studera teologi” kan du bli antagen om du uppfyller följande krav:
  • Du har avlagt teologins kurs ”Att studera teologi” (5 sp) med minst vitsordet 3/5 samt blir godkänd i ett verifieringsprov.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.
  • Du har universitetsbehörighet för att kunna söka till Åbo Akademi.

Urvalsprov krävs inte för antagning via Öpuleden.

Antalet nybörjarplatser är 4. Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande enligt följande:

 1. 30 sp allmän teologi: på basis av antalet avlagda studiepoäng och vid en ytterligare gallring på basis av vitsordet i de avlagda studierna.
 2. Kursen ”Att studera teologi”: på basis av vitsordet i kursen samt verifieringsprovet.

Intervjuer kan vid behov ordnas som en del av gallringen.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 6.11.2023