Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för teologi: ÖPU-leden

Utbildningslinjen för teologi: ÖPU-leden

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen för teologi på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden.

Du kan bli antagen via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 30 sp allmän teologi med slutbedömning 3/5 eller motsvarande studier.
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Urvalsprov krävs inte. Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och vid en ytterligare gallring på basis av vitsordet i de avlagda studierna.  Intervjuer kan vid behov ordnas som en del av gallringen.

Antalet nybörjarplatser är 4.

Uppdaterad 25.10.2019