Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för teologi: Öpuleden

Utbildningslinjen för teologi: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningslinjen för teologi kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: utbildningslinjen för teologi, teologie kandidat och magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 30 sp allmän teologi med slutbedömning 3/5 eller motsvarande studier.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser är 4. Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och vid en ytterligare gallring på basis av vitsordet i de avlagda studierna. Intervjuer kan vid behov ordnas som en del av gallringen.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 22.10.2020