Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: Öpuleden

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitet, det vill säga via Öpuleden. Du har möjlighet att bli antagen till följande huvudämnen inom utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi:

 • filosofi
 • genusvetenskap
 • historia
 • konstvetenskap
 • kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik
 • litteraturvetenskap
 • musikvetenskap
 • religionsvetenskap

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • Du har avlagt minst 60 sp (40 sv) studier inom öppna universitetet som kan räknas till en examen vid fakulteten.
 • Du har avlagt minst grundstudier 25 sp (15 sv) i det ämne du söker till. För ansökan till ämnet konstvetenskap ska både grund- och ämnesstudierna (60 sp) vara avklarade.
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är totalt 2. De sökande rangordnas på basis av avlagda studier som kan räknas till examen.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpudelen

Uppdaterad 26.1.2022