Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: ÖPU-leden

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: ÖPU-leden

Du har möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden till följande huvudämnen inom utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi:

  • filosofi
  • genusvetenskap
  • historia
  • konstvetenskap
  • kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik
  • litteraturvetenskap
  • musikvetenskap
  • religionsvetenskap

Du kan bli antagen via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 60 sp (40 sv) studier inom öppna universitetet som kan räknas till en examen vid fakulteten.
  • du har avlagt minst grundstudier 25 sp (15 sv) i det ämne du söker till. För ansökan till ämnet konstvetenskap ska både grund- och ämnesstudierna (60 sp) vara avklarade.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via ÖPU-leden är 2. De sökande rangordnas på basis av avlagda studier som kan räknas till examen.

Läs mera om ÖPU-leden

Uppdaterad 25.10.2019