Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitet, det vill säga via Öpuleden. Utbildningsprogrammet erbjuder följande huvudämnen:

 • filosofi
 • genusvetenskap
 • historia
 • konstvetenskap
 • kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik
 • litteraturvetenskap
 • musikvetenskap
 • religionsvetenskap

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:
Du har avlagt 20 sp som kan ingå i en kandidatexamen avlagd vid utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Endast 20 sp beaktas för behörighet via Öpuleden. Eventuell gallring sker på basis av vitsord i de avlagda kurserna.Tröskelkravet är att studierna är avlagda med minst ett medelvitsord på 3.
I dessa 20 sp måste ingå:
 • Grundkurs i ett av programmets ämnen (minst 5 sp)
 • Kursen Kulturfältets förutsättningar (5 sp) ELLER en kurs i pedagogik (5 sp) som kan räknas till godo grundstudier i pedagogik för blivande ämneslärare
En av följande kurser (5 sp):
 • Historiebruk i humaniora och samhälle (5 sp) eller
 • en ytterligare grundkurs i ett annat av linjens ämnen (minst 5 sp)
En valbar kurs (max 5 sp beaktas), t.ex.
 • Svenska som andra inhemska språk (5 sp) för sökande med finsk skolutbildning
 • Introduction to Intercultural Communication (5 sp)
 • Kurser i allmän teologi, rekommenderas för blivande religionslärare
 • Annan Öpukurs som kan ingå som valfri i kandidatexamen
Du bör också uppfylla Åbo Akademis språkkrav.
Urvalsprov krävs inte.
Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är totalt 3.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpudelen

Uppdaterad 31.10.2023