Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i biovetenskaper: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i biovetenskaper: Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i biovetenskaper kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​ 

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

I ansökningsblanketten anger du vilket huvudämne du söker in till.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 5. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna. 

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 3.11.2023