Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för biovetenskaper: Öpuleden

Utbildningslinjen för biovetenskaper: Öpuleden

Till utbildningslinjen för biovetenskaper kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​ 

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 60 sp studier inom Öppna universitetet som kan räknas till examen.
  • Du har avlagt minst grundstudierna 25 sp i det ämne du söker till.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 2. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna. 

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 24.2.2021