Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i biovetenskaper: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i biovetenskaper: Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i biovetenskaper kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​ 

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 5. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna. 

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 31.10.2022