Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: Öpuleden

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: Öpuleden

Till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom Öppna universitetet. Minst 25 studiepoäng bör vara avlagda inom hälsovetenskaper och 5 studiepoäng bör vara kursen Akademiska studiefärdigheter. Hälsovetenskaper inkluderar hälsokunskap, social- och hälsovårdsadministration/ledarskap i vård och omsorg, samt hälsoteknologi/välfärdsteknologi.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Antalet platser är 2.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Läs mer om Öpuleden här.

Uppdaterad 14.10.2020