Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har inom Öppna universitetet avlagt kurser till en omfattning av minst 30 studiepoäng som kan ingå i examen, bestående av:
    • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
    • Valfria studier inom hälsovetenskaper (25 sp)
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav
  • Urvalsprov krävs inte

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 1.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Om du vill bli ämneslärare kan du redan i ansökningsskedet visa intresse för utbildningen för ämneslärare. Notera platsbegränsningen till ämneslärarinriktning.

Läs mer om Öpuleden här.

Uppdaterad 28.10.2022