Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • Du har inom Öppna universitetet avlagt kurser till en omfattning av minst 30 studiepoäng som kan ingå i examen, bestående av:
  • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
  • Valfria studier inom hälsovetenskaper (25 sp)
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet studieplatser är 2.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Om du vill bli ämneslärare kan du redan i ansökningsskedet visa intresse för utbildningen för ämneslärare. Notera platsbegränsningen till ämneslärarinriktning.

Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅRS ANTAGNINGAR

I Öpuledsantagningen till hälsovetenskaper (Vasa) år 2023 hade vi:

 • 1 studieplats
 • 2 sökande, varav
 • 1 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska och antal studiepoäng) och antogs.

I Öpuledsantagningen till hälsovetenskaper (Vasa) år 2022 hade vi:

 • 2 studieplatser
 • 2 sökande, varav
 • 2 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska och antal studiepoäng) och antogs.

I Öpuledsantagningen till hälsovetenskaper (Vasa) år 2021 hade vi:

 • 2 studieplatser
 • 2 sökande, varav
 • ingen sökande som uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska och antal studiepoäng).

 

Uppdaterad 15.11.2023