Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: Öpuleden

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

 

Till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  •  Du har inom Öppna universitetet avlagt kurser till en omfattning av minst 30 studiepoäng som kan ingå i examen
    •  Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
    • Valfria studier inom hälsovetenskaper (25 sp)
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav
  • Urvalsprov krävs inte

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 2. Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna. Om du vill bli ämneslärare kan du redan i ansökningsskedet visa intresse för utbildningen för ämneslärare. Notera platsbegränsningen till ämneslärarinriktning.

Läs mer om Öpuleden här.

Uppdaterad 27.1.2022