Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: Öpuleden

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: Öpuleden

Till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom öppna universitetet vilka består av
    • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
    • slöjdvetenskap eller hushållsvetenskap (avlagda som extra studerande) (15 sp)
    • valfria studier (10 sp)
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet platser för sökande genom Öpuleden är fem. Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna. Om du vill bli ämneslärare kan du redan i ansökningsskedet visa intresse för utbildningen för ämneslärare.

Läs mera om Öpuleden här.

Uppdaterad 27.1.2022