Skriv här det du söker efter!

Kandidatprogrammet i farmaci: Öpuleden

Kandidatprogrammet i farmaci: Öpuleden

Till kandidatprogrammet i farmaci kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​ 

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Kandidatprogrammet i farmaci, farmaceut (3 år) 

Genom antagningen via Öpuleden kan du endast antas för att avlägga farmaceutexamen. Om du vill avlägga farmaceut- och provisorexamen måste du söka in via gemensam ansökan i ansökningsmålet Utbildningsprogrammet i farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år). 

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har inom Öppna universitetet avlagt 25 sp farmaci som ingår i Öppna universitetets kursutbud.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 5. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna. 

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 3.11.2023