Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för farmaci: ÖPU-leden

Utbildningslinjen för farmaci: ÖPU-leden

Du har möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden till utbildningslinjen för farmaci.

Du kan bli antagen via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • Du har inom Öppna universitetet avlagt 25 sp farmaci som ingår i Öppna universitetets kursutbud.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via ÖPU-leden är 5. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Uppdaterad 11.12.2019