Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för ekonomi: Öpuleden MyWay

Utbildningslinjen för ekonomi: Öpuleden MyWay

 

Antagning via Öpuleden MyWay

Till utbildningslinjen för ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via Öpuleden MyWay.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden MyWay: Utbildningslinjen för ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden MyWay om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 30 studiepoäng (sp) ekonomiska studier med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom öppna universitet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. I dessa 30 sp bör ingå minst en kurs i nationalekonomi och minst en kurs i redovisning. Ifall du har mer än 30 sp i ekonomi räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Antalet nybörjarplatser är 8.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet nybörjarplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand enligt sökandes ansökningspreferens, så att den som sökt till utbildningslinjen för ekonomi i första preferens prioriteras framom sökande som har sökt till utbildningen i lägre preferens.
  • I andra hand enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i ekonomi.

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN ANTAGNINGEN 2021

I Öpuledsantagningen 2021 till utbildningslinjen för ekonomi hade vi:

  • 8 nybörjarplatser
  • 6 sökande, varav
  • 4 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord).

Uppdaterad 13.8.2021