Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i ekonomi: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i ekonomi: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år).

Du kan beaktas i antagningen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • Du har avlagt 30 studiepoäng (sp) ekonomiska studier med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom ett eller flera öppna universitet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. I dessa 30 sp bör ingå minst en kurs i nationalekonomi och minst en kurs i redovisning. Ifall du har mer än 30 sp i ekonomi räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden. I medeltalet räknas åtminstone en kurs i redovisning och en kurs i nationalekonomi. I övrigt räknas kurser med ett siffervitsord. Om du inte har 30 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Antalet studieplatser är 10.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i ekonomi i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i ekonomi desto högre rangordning).

Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅRS ANTAGNINGAR

I Öpuledsantagningen till ekonomi år 2023 hade vi:

 • 10 studieplatser
 • 9 sökande, varav
 • 6 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

I Öpuledsantagningen till ekonomi år 2022 hade vi:

 • 10 studieplatser
 • 11 sökande, varav
 • 6 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

I Öpuledsantagningen till ekonomi år 2021 hade vi:

 • 8 studieplatser
 • 6 sökande, varav
 • 4 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

Uppdaterad 15.9.2023