Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i ekonomi: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i ekonomi: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år).

Du kan beaktas i antagningen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • Du har avlagt 30 studiepoäng (sp) ekonomiska studier med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom ett eller flera öppna universitet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. I dessa 30 sp bör ingå minst en kurs i nationalekonomi och minst en kurs i redovisning. Ifall du har mer än 30 sp i ekonomi räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden. I medeltalet räknas åtminstone en kurs i redovisning och en kurs i nationalekonomi. I övrigt räknas kurser med ett siffervitsord. Om du inte har 30 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Som studier i ekonomi i Öpuledsantagningen räknar vi, från Åbo Akademis kursutbud, kurser i informationssystem, internationell marknadsföring, nationalekonomi, organisation och ledning, samt redovisning.

Antalet studieplatser är 10.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i ekonomi i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i ekonomi desto högre rangordning).

Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅRS ANTAGNINGAR

I Öpuledsantagningen till ekonomi år 2023 hade vi:

 • 10 studieplatser
 • 9 sökande, varav
 • 6 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

I Öpuledsantagningen till ekonomi år 2022 hade vi:

 • 10 studieplatser
 • 11 sökande, varav
 • 6 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

I Öpuledsantagningen till ekonomi år 2021 hade vi:

 • 8 studieplatser
 • 6 sökande, varav
 • 4 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

Uppdaterad 13.3.2024