Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: Öpuleden

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: Öpuleden

Till utbildningslinjen för kemi- och processteknik kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för kemi- och processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 30 sp som ingår  i kemi- och processteknikens gemensamma studier, tidigare kemiteknik, för antagning till teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen ELLER
  • Du har avlagt 60 sp för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen. Av dessa 60 sp som ska kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller huvudämnets studier.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 2. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 17.11.2021