Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik: Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Matematikens grunder I, obligatorisk kurs
  • Mekanik, grundkurs
  • Kemiska ämnen och reaktionslära (KÄR)
  • Träförädling
  • Värmeteknik
  • Svenska för finskspråkiga

Du ska ha avlagt minst 15 studiepoäng av kurserna ovan (eller motsvarande vid ett Öppet universitet) där kursen Matematikens grunder I (eller motsvarande vid ett Öppet universitet) är obligatorisk.
Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behovs pa/ basis av vitsorden i de avlagda studierna. Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 5.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 16.1.2024