Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: ÖPU-leden

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: ÖPU-leden

Du har möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden, till utbildningslinjen för kemi- och processteknik.

Behörig för studier i kemi- och processteknik är den som inom ÖPU har avlagt

  • 30 sp som ingår  i kemi- och processteknikens gemensamma studier, tidigare kemiteknik, för antagning till teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen ELLER
  • 60 sp för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen. Av dessa 60 sp som ska kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller huvudämnets studier.

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via ÖPU-leden är totalt 2.

Uppdaterad 11.12.2019