Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa): ÖPU-leden

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa): ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: ÖPU-leden: Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom öppna universitetet vilka består av kurserna Akademiska studiefärdigheter (5 sp), Grundkurs i socialpolitik (5 sp), Grundkurs i utvecklingspsykologi (5 sp) och valfria studier i socialvetenskaper (15 sp).
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet platser är 2.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Läs mera om ÖPU-leden

Uppdaterad 18.11.2019