Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan beaktas i antagningen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • Du har inom Öppna universitetet avlagt kurser till en omfattning av minst 30 studiepoäng som kan ingå i examen, bestående av Akademiska studiefärdigheter (5 sp), Introduktion till socialvetenskaper (5 sp), Grundkurs i socialpolitik (5 sp) och valfria studier inom socialvetenskaper (15 sp).
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Antalet studieplatser är 2.

Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅRS ANTAGNINGAR

I Öpuledsantagningen till socialvetenskaper (Vasa) år 2023 hade vi:

 • 2 studieplatser
 • 4 sökande, varav
 • 2 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska och antal studiepoäng) och antogs.

I Öpuledsantagningen till socialvetenskaper (Vasa) år 2022 hade vi:

 • 2 studieplatser
 • 4 sökande, varav
 • 3 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska och antal studiepoäng).
 • 2 sökande antogs, varav den sista som antogs hade avlagt 55 sp inom ett eller flera öppna universitet.

I Öpuledsantagningen till socialvetenskaper (Vasa) år 2021 hade vi:

 • 2 studieplatser
 • 1 sökande, som inte uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska och antal studiepoäng).

Uppdaterad 15.11.2023