Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för socialvetenskaper: Öpuleden

Utbildningslinjen för socialvetenskaper: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

 

Till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom öppna universitetet vilka består av kurserna
    • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
    • Introduktion till socialvetenskaper (5 sp)
    • Globalisering och social hållbarhet (5 sp)
    • Valfria studier inom ämnen vid utbildningslinjen för socialvetenskaper (15 sp).
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 2. Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Här kan du läsa mera om Öpuleden.

Uppdaterad 27.1.2022