Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: Öpuleden

Behörighetskrav för ansökan

Antagningen till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper ger dig rätt att avlägga både politcies kandidatexamen och politcies magisterexamen.

För behörighet ska du uppfylla de allmänna behörighetskraven för högskolestudier och Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Högskolebehörighet

Du kan få högskolebehörighet på basis av avlagda studier vid öppna universitetet.

Språklig behörighet

Undervisningen sker i regel på svenska och för studier vi Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska.

Du kan intyga din språkliga behörighet i svenska (d.v.s. dina kunskaper i svenska) på följande sätt:

  • Studentexamen
  • EB-, IB- eller RP-/DIA-examen
  • Skolutbildningsspråk
  • Åbo Akademis och Hankens gemensamma språkprov i svenska
  • Högskolestudier
  • Språkexamen eller intyg

Mera information om språklig behörighet hittar du på våra webbsidor om Åbo Akademis språkkrav.

Beskrivning av antagningsgrunder

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitet, d.v.s. via Öpuleden. Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2023 kl. 15.00.

Antagningssätt

Du kan beaktas i antagningen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har inom Öppna universitetet avlagt kurser till en omfattning av minst 30 studiepoäng som kan ingå i examen, bestående av Akademiska studiefärdigheter (5 sp), Introduktion till socialvetenskaper (5 sp), Grundkurs i socialpolitik (5 sp) och valfria studier inom socialvetenskaper (15 sp).
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Bilagor

Betyg

Alla bilagor som styrker behörigheten (studiemässig och språklig behörighet) ska lämnas in elektroniskt i ansökningsformuläret så att de är oss tillhanda senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Om du ännu avlägger behörighetsgivande studier under våren 2023 får du komplettera din ansökan med intyg över avlagda Öpustudier, så att de är oss tillhanda senast 31.5.2023 kl. 15.00.

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvalntningslagen 434/2003.

Uppdaterad 31.8.2023