Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: Öpuleden

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: Öpuleden

Till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålen för sökande i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom öppna universitetet, bestående av följande kurser:
  • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
  • Pedagogikens psykologi (5 sp)
  • Pedagogikens sociologi (5 sp)
  • Välj två av följande tre kurser:
   Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik 5 sp
   Mångfald och inkludering 5 sp
   Barns utveckling och lärande 5 sp
  • Valfri kurs inom pedagogiska vetenskaper (5 sp)
 • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav
 • du fått godkänt i lärarlämplighetsprovet

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är totalt 7.

Läs mera om Öpuleden på den här sidan.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 15–17.6.2022.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 9.6.2022 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden i e-postmeddelandet. Om du får en kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkig, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om det är ett svenskspråkigt ansökningsmål, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättningen av lämplighetsprovet

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 8.7.2022 i Min Studieinfo-tjänsten.

Uppdaterad 27.1.2022