Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa): ÖPU-leden

Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa): ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: ÖPU-leden: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom öppna universitetet vilka består av Akademiska studiefärdigheter (5 sp), Pedagogikens psykologi (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp), och minst 15 sp av grundstudierna inom specialpedagogik.
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 9-11.6.2020. 

Ifall du uppfyller kraven kallas du till lämplighetsprovet, du deltar i provet en dag. Datumet meddelas dig per e-post senast 27.5.2020.

Ifall du har sökt till flera ansökningsmål bland lärarutbildningarna kallas du till endast en intervju och till ditt ansökningsmål med högsta prioritet, dit poängen räckt för att bli kallad. Intervjun genomförs på ansökningsmålets utbildningsspråk. Resultatet från lärarlämplighetsprovet beaktas vid samtliga ansökningsmål.

I inbjudan till lämplighetsprovet får du närmare instruktioner om provplatsen och -tiden. Kom till provplatsen minst en halv timme före angiven tid.

Deltagande i lämplighetsprovet kräver ingen anmälan.

Det finns ingen möjlighet att byta provdag eller -ort.

Alla deltagare i urvalsprovet bör medta ett officiellt identitetsbevis.

Lämplighetsprovet är en intervju. I provet bedöms den sökandes utbildningsbarhet och förmåga att ta till sig det pedagogiska områdets kunskaper och färdigheter, samt lämpligheten för arbete inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Utöver detta bedöms den sökandes vilja att förbinda sig till att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Om du behöver specialarrangemang eller individuella arrangemang för lämplighetsprovet, ska du lämna in ansökan till det universitet som är ditt förstahandsalternativ i den gemensamma antagningen.

För lämplighetsprovet beviljas ingen tilläggstid. 

Antalet platser är 2.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Läs mera om ÖPU-leden

Uppdaterad 18.11.2019