Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för informationsteknologi: ÖPU-leden

Utbildningslinjen för informationsteknologi: ÖPU-leden

Du har möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden, till utbildningslinjen för informationsteknologi.

Du kan bli antagen till datateknik eller datavetenskap via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • Du har inom Öppna universitetet avlagt minst 15 sp informationsteknologi som ingår i Öppna universitetets kursutbud.
  • I de avlagda kurserna ska kurserna Introduktion till informationsteknologi och Programmering I ingå.
  • Studierna bör vara avlagda med ett medelvitsord på minst 3/5.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via ÖPU-leden är totalt 10, 5 för datateknik och 5 för datavetenskap. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Uppdaterad 11.12.2019