Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i informationsteknologi: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i informationsteknologi: Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i informationsteknologi kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​ 

Ansökningsmålen i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Datateknik, Utbildningsprogrammet i informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år) och Öpuleden: Datavetenskap, Utbildningsprogrammet i informationsteknologi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen till datateknik eller datavetenskap via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har inom Öppna universitetet avlagt minst 15 sp informationsteknologi som ingår i Öppna universitetets kursutbud.
  • I de avlagda kurserna ska kurserna Introduktion till informationsteknologi och en av kurserna Programmering I eller Programmering II ingå.
  • Studierna bör vara avlagda med ett medelvitsord på minst 3/5.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är totalt 10, 5 för datateknik och 5 för datavetenskap. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna. 

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 3.11.2023