Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): ÖPU-leden MyWay

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): ÖPU-leden MyWay

Antagningsinformationen nedan har uppdaterats 12.8.2020 och gäller antagningen våren 2021. Observera att övrig antagningsinformation/övriga antagningswebbsidor fortfarande är ouppdaterade och gäller antagningen 2020. Informationen kommer att uppdateras i slutet av oktober 2020.


Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden MyWay.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: ÖPU-leden MyWay: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via ÖPU-leden MyWay om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 30 studiepoäng (sp) samhällsvetenskapliga studier med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom öppna universitetet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. Ifall du har mer än 30 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden.
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser är 10.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet nybörjarplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  1. i första hand enligt sökandes ansökningspreferens, så att den som sökt till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) i första preferens prioriteras framom sökande som har sökt till utbildningen i lägre preferens
  2. i andra hand enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i samhällsvetenskaper

Läs mera om ÖPU-leden

Uppdaterad 12.8.2020