Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): Öpuleden MyWay

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): Öpuleden MyWay

 

Antagning via Öpuleden MyWay

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden MyWay.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden MyWay: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan beaktas i antagningen via Öpuleden MyWay om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 30 studiepoäng (sp) samhällsvetenskapliga studier med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom ett eller flera öppna universitet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. Som samhällsvetenskapliga studier räknas inte kurser i psykologi eller filosofi. Ifall du har mer än 30 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden. I medeltalet räknas kurser med ett siffervitsord. Om du inte har 30 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Antalet studieplatser är 10.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand enligt sökandes ansökningspreferens, så att den som sökt till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) i första preferens prioriteras framom sökande som har sökt till utbildningen i lägre preferens.
  • I andra hand enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i samhällsvetenskaper i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i samhällsvetenskaper desto högre rangordning).

Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2022 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN ANTAGNINGEN 2022

I Öpuledsantagningen 2022 till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) hade vi:

  • 10 studieplatser
  •   5 sökande, varav
  •   4 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

STATISTIK FRÅN ANTAGNINGEN 2021

I Öpuledsantagningen 2021 till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) hade vi:

  • 10 studieplatser
  •   8 sökande, varav
  •   4 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

Uppdaterad 27.6.2022