Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): Öpuleden

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Du kan beaktas i antagningen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • Du har avlagt minst 30 studiepoäng (sp) samhällsvetenskapliga studier med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom ett eller flera öppna universitet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. Ifall du har mer än 30 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden. I medeltalet räknas kurser med ett siffervitsord. Om du inte har 30 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Som studier i samhällsvetenskaper i Öpuledsantagningen räknar vi, från Åbo Akademis kursutbud, kurser i informationsvetenskap, juridik/rättsvetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning/offentligt ledarskap, sociologi, statskunskap och statskunskap med medier och kommunikation. Även kurser i socialpolitik och utvecklingspsykologi (inkl. arbetsplats-, idrotts-, kris-, och skolpsykologi), räknas som samhällsvetenskaper. Som samhällsvetenskapliga studier räknas inte kurser i filosofi eller psykologi.

Antalet studieplatser är 5.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i samhällsvetenskaper i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i samhällsvetenskaper desto högre rangordning).

Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅRS ANTAGNINGAR

I Öpuledsantagningen till samhällsvetenskaper (Åbo) år 2023 hade vi:

 • 5 studieplatser
 •   3 sökande, varav
 •   2 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

I Öpuledsantagningen till samhällsvetenskaper (Åbo) år 2022 hade vi:

 • 10 studieplatser
 •   5 sökande, varav
 •   4 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

I Öpuledsantagningen till samhällsvetenskaper (Åbo) år 2022 hade vi:

 • 10 studieplatser
 •   8 sökande, varav
 •   4 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord) och antogs.

Uppdaterad 13.3.2024