Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för naturvetenskaper: ÖPU-leden

Utbildningslinjen för naturvetenskaper: ÖPU-leden

Du har möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden till utbildningslinjen för naturvetenskaper.

Du kan bli antagen via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 60 sp studier inom Öppna universitetet som kan räknas till examen.
  • Du har avlagt minst grundstudierna, 25 sp, i det huvudämne du söker till.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via ÖPU-leden är 2. Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Uppdaterad 11.12.2019