Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper: Öpuleden

Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper: Öpuleden

Till utbildningsprogrammet i naturvetenskaper kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​ 

Ansökningsmålen i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år) och Öpuleden: Geologi, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper, kandidat och filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har inom Öppna universitetet avlagt minst 15 sp naturvetenskaper som ingår i Öppna universitetets kursutbud: Matematikens grunder I (f.d. Ingenjörsmatematik I), Algebra, Talteori, Planeten jorden, Mekanik grundkurs och Kemiska ämnen och reaktionslära.
  • Svenska för finskspråkiga, ingår i Öpuleden som en av tre kurser för dem som har finska som modersmål eller finska som skolutbildningsspråk. Kursen kan ingå i de valfria studierna.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är totalt 10, 8 för Fysik, Kemi och Matematik och 2 för Geologi.

Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 3.11.2023