Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för naturvetenskaper: Öpuleden

Utbildningslinjen för naturvetenskaper: Öpuleden

Till utbildningslinjen för naturvetenskaper kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.​ 

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för naturvetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:
  • Du har inom Öppna universitetet avlagt minst 15 sp naturvetenskaper som ingår i Öppna universitetets kursutbud: Ingenjörsmatematik I, Algebra, Talteori och Planeten jorden.
  • Svenska för finskspråkiga, ingår i Öpuleden som en av tre kurser för dem som har finska som modersmål eller finska som skolutbildningsspråk. Kursen kan ingå i de valfria studierna.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.
Urvalsprov krävs inte.
 
Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är 10.
 
Vid eventuell gallring rangordnas sökande på basis av antalet avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 17.11.2021