Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogram i språk: Öpuleden

Utbildningsprogram i språk: Öpuleden

Antagning via Öpuleden

Till utbildningsprogram i språk kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden. Du har möjlighet att bli antagen till följande huvudämnen inom utbildningsprogrammen i språk:

  • finska språket
  • franska språket och litteraturen
  • ryska språket och litteraturen
  • svenska språket
  • tyska språket och litteraturen

Till engelska språket och litteraturen antas inte studerande på basis av studier vid Öppna universitetet.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: utbildningsprogram i språk, kandidat i humanistiska vetenskaper + filosofie magister (3+2 år)

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

  • Du har inom Öppna universitetet avlagt minst 60 sp (40 sv) som kan räknas till en examen vid fakulteten.
  • Du har avlagt minst grundstudier 25 sp (15 sv) i det ämne du söker till.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är totalt 2. De sökande rangordnas på basis av avlagda studier som kan räknas till examen.

Mera information om Öpuleden

Mera information om antagning till Åbo Akademi via Öpuleden

Uppdaterad 5.1.2024