Skriv här det du söker efter!

Ansökan om överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste du:

  • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
  • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • uppfylla Åbo Akademis språkkrav
  • uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningslinjen som du söker till

Ansökan om överflyttning sker på kandidatnivån.

Regler vid överflyttning

Om din ansökan om överflyttning beviljas och du tar emot platsen förlorar du den studierätt vid den andra högskolan (eller ÅA) som ansökan om överflyttning baserats på. Från den tid som ges för studierna (begränsad studietid) tas också bort den tid som redan använts vid den gamla studierätten (undantag utgör sökande vars studierätt inte är begränsad).

Via ansökan får du rätt att avlägga examen på samma nivå som din ursprungliga studierätt. Det betyder att om du har en studierätt med rätt att avlägga enbart lägre högskoleexamen så kan du på basis av ansökan om överflyttning enbart få en studierätt med rätt att avlägga lägre högskoleexamen.

Undantag utgör om du inom din gamla studierätten har rätt att avlägga både lägre och högre högskoleexamen och du söker om överflyttning till en utbildning som enbart ger rätt till avläggande av lägre högskoleexamen. I dessa fall beviljas enbart rätt att avlägga lägre högskoleexamen.

Ansökan

Ansökan om överflyttning görs i Studieinfo.fi. Ansökningstiden för överflyttning är 3.5.202117.5.2021 kl 15:00.

Bekanta dig noggrant med de ansökningskriterier som gäller för de olika utbildningarna. Du hittar dessa i samband med utbildningslinjens presentation och i studieinfo.fi.

Bilagor till din ansökan ska laddas upp elektroniskt i ansökningsformuläret. Deadline för inlämnande av bilagor 24.5.2021 kl. 15:00. Läs mera om bilagor här.

Utbildningsstyrelsens information om ansökan om överflyttning vid universitet.

Nedan finns länkar till de utbildningslinjer du kan söka om överflyttning till.

Uppdaterad 9.9.2021