Skriv här det du söker efter!

Kontakta Utbildningsservice

Kontakta Utbildningsservice

Personalen inom Utbildningsservice US hjälper i utbildnings- och studierelaterade frågor.

I Åbo finns den centrala delen av US i Gripens första våning på Tavastgatan 13.
Utbildningsservice har också personal på fakultetskanslierna och även någon utlokaliserad, se närmare för enskilda kontaktuppgifter.

Inom centrala US (studentexpeditionen) sköter vi bl.a. studentservice över disk och per telefon och e-post, internationella studieärenden, antagning och studieregistret. Till US hör också studiepsykologen och Arbetsforum.

Studentexpeditionen i Gripens första våning är öppet alla vardagar kl. 12 – 15.

Adress:
Åbo Akademi
Tavastgatan 13, 20500 Åbo
epost: studinfo@abo.fi

Områdeschef Gurli-Maria Gardberg

+358 2 215 4891 (Åbo)
+358 46 9215965 (gsm)
e-post: gurli-maria.gardberg@abo.fi eller us-chef@abo.fi

Studentservice, studentexpeditionen

studinfo@abo.fi
+358 2 215 4169 (Åbo)
+358 46 9216032 (gsm)

studieintyg/utdrag, inskrivning, läsårsanmälan, återinföring i matrikeln, avbrytande av studier, allmän rådgivning till sökande och studerande.
Vid fakultetskanslierna kan du också hämta officiella studieutdrag och studieintyg.

Koordinator Rebecca Karlsson
+358 2 215 4004
+358 46 9212617 (gsm)
e-post: rebecca.karlsson@abo.fi

Koordinator Ken Snellman
+358 2 215 4004
+358 46 9212617 (gsm)
e-post: ken.snellman@abo.fi

Studiesekreterare Mari Nyman-Suikki
+358 2 215 4817 (Åbo)
+358 50 5939620 (gsm)
E-post: mari.nyman-suikki@abo.fi

Koordinator Johanna Quiroz-Schauman
+358 2 215 3446 (Åbo)
+358 46 9216568 (gsm)
e-post: johanna.quiroz-schauman@abo.fi

Koordinator Linda Lindholm
+358 504756646 (Åbo)
e-post: linda.lindholm@abo.fi eller studieregister@abo.fi

Projektkoordinator Johan Nyman
+358 50 441 4502 (Åbo)
e-post: johan.nyman@abo.fi

******

I Vasa handhas studentserviceärenden av personalen vid Utbildningsservice vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV).

*****

Internationella ärenden

e-post exchange@abo.fi och international@abo.fi

Koordinator Harriet Klåvus

+358 2 215 4510 (Åbo)
+358 46 9216130 (gsm)
e-post: harriet.klavus@abo.fi

LLP/Erasmus-koordinator, FIRST, Ryssland och Östeuropa, avtal med Latinamerika, Coimbra Group SEN, representant i Coimbra Group

Koordinator Icca Krook
+358 46 9216013(gsm)
+358 2 215 3464 (Åbo)
e-post: icca.krook@abo.fi

ISEP-, CONAHEC-, och BCI -koordinator, avtal med USA och Kanada (samt utåkande utbytesstuderande till Nordamerika), alla inkommande utbytesstuderande, reseunderstöd för examensstuderande

Koordinator Jonas Söderlund (placeringsort Vasa, E0406)

+358 46 9216097 (gsm)
+358 6 324 7164 (Vasa)
e-post: jonas.soderlund@abo.fi

Avtal med Asien och Oceanien, avtal med Afrika, Nordplus-koordinator, ISEP (Vasa)-koordinator, handledning av studerande i Vasa gällande utbytesstudier.

Karriärvägledning – Arbetsforum

e-post: arbetsforum@abo.fi

Arbetsforum i Åbo finns i Åhuset, Gezeliusgatan 2a. Utrymmena är gemensamma för Åbo Akademis och Åbo universitets karriärcenter.

I Vasa finns Arbetsforums koordinator på adressen Strandgatan 2, (i huvudbyggnaden, F4) 65100 Vasa

koordinator Matias Erlund (Åbo)
+358 2 215 4116 (Åbo)
+358 40 5635293 (gsm)
e-post: matias.erlund@abo.fi

Placeringsuppföljningar, Kandidatrespons, karriärvägledning, mm.

koordinator Jan Kraufvelin (Åbo)
+358 2 215 4961 (Åbo)
+358 50 5365886 (gsm)
e-post: jan.kraufvelin@abo.fi

Arbetsmarknadsinformation, karriärvägledning, jobbförmedling, mm.

koordinator Anita Sundman,  (Vasa, Kvarnen, F4)
+358 6 324 7131 (Vasa)
+358 50 5489505 (gsm)
e-post: anita.sundman@abo.fi

Karriärvägledning och -coaching, arbetspraktik, jobbförmedling, arbetsmarknadsinformation, sysselsättningsundersökningar mm

Studiepsykolog vid Åbo Akademi

Klara Schauman-Ahlberg (Åbo) (tjänstledig fram till 9.9.2019)
Tryckerihuset
Biskopsgatan 19 / Gezeliusgatan 2
20500 Åbo
Tel: 02-215 4691, e-post: studiepsykolog@abo.fi

Studiepsykolog Daniel Ventus har sin mottagning i korridor F4, rum F416, Academill, Strandgatan 2, 65100 Vasa.

För frågor och rådgivning:
Telefon: 046-921 61 21.
E-post: studiepsykologvasa@abo.fi

Studerandes trakasseriombudsmän, se här:

Vicerektor med ansvar för grundutbildningen;

Första vice rektor, professor Christina Nygren-Landgärds
+358 6 324 7200 (Vasa)
+358 50 4089092 (gsm)
+358 2 215 3413 (Åbo)
e-post: christina.nygren-landgards@abo.fi

Vice rektor Nygren-Landgärds har sitt arbetsrum i Åbo i Humanisticum, Biskopsgatan 13.

Direktör för Åbo Akademis forskning och utbildning är:
Mats Lindfelt
+358 50 3619381 (gsm)
+358 2 215 4741 (Åbo)
E-post: mats.lindfelt@abo.fi

Fakulteternas besöksadresser:

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Arken
Fabriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 4470
e-post: fhpt@abo.fi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Axelia
Biskopsgatan 8
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fnt-kansli@abo.fi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Strandgatan 2
Vasa
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fpv@abo.fi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Asa
Fänriksgatan 3 B
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fse@abo.fi

Uppdaterad 4.7.2019