Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper: överflyttning

Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av överflyttning till utbildningsprogrammet i naturvetenskaper.

Ansökningsmålen i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år) och Överflyttare: Geologi, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper, kandidat och filosofie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen) och du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Du har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp i det nya huvudämnet kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för naturvetenskaper.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Överflyttarkvoten är max. 8 sökande, 6 för Fysik, Kemi och Matematik och 2 för Geologi. Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 3.11.2023