Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: överflyttning

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: överflyttning

Behörighetskrav för ansökan

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från ett utbildningsprogam till ett annat inom universitetet.

Behörighet för överflyttning

Ansökan om överflyttning sker på kandidatnivån. För att kunna söka om överflyttning måste du:

 • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
 • studera för en lägre högskoleexamen
 • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
 • uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningsprogrammet som du söker till

Språklig behörighet

Undervisningen sker i regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska.

Du kan intyga din språkliga behörighet i svenska (d.v.s. dina kunskaper i svenska) på följande sätt:

 • Studentexamen
 • EB-, IB- eller RP-/DiA-examen
 • Skolutbildningsspråk
 • Åbo Akademis och Hankens gemensamma språkprov i svenska
 • Högskolestudier
 • Språkexamen eller intyg

Mera information om språklig behörighet hittar du på Språkkrav i svenska.

Om ansökan om överflyttning beviljas förlorar du din ursprungliga studierätt. Från den tid som ges för studierna (begränsad studietid) tas den tid bort som du redan har använt för din ursprungliga studierätt. T.ex. om du söker från en yrkeshögskola kan du endast få studierätt för lägre högskoleexamen.

Mera information om överflyttning hittas på Åbo Akademis hemsidor om överflyttning och studieinfo.fi.

Beskrivning om antagnignsgrunder

Specifika behörighetskrav för överflyttning till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng samhällsvetenskapliga studier och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier kan ansöka om överflyttning till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa).

Överflyttarkvoten är max. 1 studerande. En eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetensker och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Bilagor

Betyg

Sökande ska till sin ansökan bifoga:

 1. Prestationsutdrag från universitetet eller yrkeshögskolan, och
 2. Intyg över nuvarande studierätt och antal förbrukade närvaro- och frånvaroterminer, och
 3. Intyg över språklig behörighet

Alla bilagor ska lämnas in elektroniskt i ansökningsformuläret så att de är oss tillhanda senast 23.5.2023 kl. 15.00. Ifall information om nuvarande studierätt, avklarade prestationer och antal förbrukade närvaro- och frånvaroterminer finns tillgänglig i Koski-tjänsten kan en länk till uppgifterna bifogas till ansökan.

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 25.11.2022