Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för socialvetenskaper: överflyttning

Utbildningslinjen för socialvetenskaper: överflyttning

Till utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa).

Du kan bli antagen via överflyttarantagningen om du uppfyller följande krav:

  • du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen)
  • du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • du har avlagt minst 25 studiepoäng samhällsvetenskapliga studier och totalt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser är 4.

En eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetenskaper och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Observera den avvikande ansökningstiden för överflyttare: 2-17.5.2022 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2022 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Läs mera om ansökan om överflyttning

Uppdaterad 11.11.2021