Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogramet i kemi- och processteknik: överflyttning

Utbildningsprogramet i kemi- och processteknik: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av överflyttning till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik.

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen) och du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp av huvudämnesstudierna som ingår i de gemensamma studierna kan ansöka om överflyttning till utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Överflyttarkvoten är max. 9 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i de behörighetsgivande studierna (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 3.11.2023