Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogram i språk: överflyttning

Utbildningsprogram i språk: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område via överflyttning till följande huvudämnen inom utbildningsprogrammen i språk:

  • engelska språket och litteraturen
  • finska språket
  • franska språket och litteraturen
  • ryska språket och litteraturen
  • svenska språket
  • tyska språket och litteraturen

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

  • du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen)
  • du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • du har avlagt minst 25 studiepoäng grundstudier i det ämne du önskar ha som huvudämne och totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser via överflyttning är 10. Gallring sker utgående från studieframgången i (vägt medeltal av) grundstudierna i det ämne du önskar ha som huvudämne.

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2024 kl. 15:00.

Läs mera om ansökan om överflyttning

Uppdaterad 5.1.2024