Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): överflyttning

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): överflyttning

Antagning via överflyttning

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa).

Du kan bli antagen via överflyttarantagningen om du uppfyller alla följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen.
  • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Du har avlagt minst 25 studiepoäng samhällsvetenskapliga studier och totalt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Antalet nybörjarplatser är 2.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet nybörjarplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetenskaper. Om sökande har mer än 25 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 25 sp av kurserna med de bästa vitsorden.
  • I andra hand enligt antalet avlagda studiepoäng per läsår.

Observera den avvikande ansökningstiden: 3-17.5.2021 kl. 15:00.

Här kan du läsa mera om antagning på basis av överflyttning.

Uppdaterad 19.10.2020