Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för allmän och vuxenpedagogik (Vasa): överflyttning

Utbildningslinjen för allmän och vuxenpedagogik (Vasa): överflyttning

Till utbildningslinjen för allmän och vuxenpedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för allmän och vuxenpedagogik (Vasa).

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från en utbildningslinje till en annan inom universitetet.

För att kunna ansöka om överflyttning måste du

  • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
  • studera på kandidatnivå
  • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • uppfylla Åbo Akademis språkkrav
  • uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningslinjen som du söker till

Om ansökan om överflyttning beviljas förlorar du din ursprungliga studierätt. Från den tid som ges för studierna (begränsad studietid) tas den tid bort som du redan har använt för din ursprungliga studierätt. Via ansökan kan du få rätt att avlägga examen endast på samma nivå som din ursprungliga studierätt. T.ex. om du söker från en yrkeshögskola kan du endast få studierätt för lägre högskoleexamen.

Mera information om överflyttning hittas på Åbo Akademis ansökningswebbsidor och i studieinfo.fi.

Specifika behörighetskrav för överflyttning till Utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng i pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik (Vasa). Överflyttarkvoten är max. 5 studerande.

Språkkrav

Undervisningen sker som regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska. Man kan vara språkligt behörig att söka till Åbo Akademi på många olika sätt. Läs därför noggrant vilka regler som gäller på våra ansökningswebbsidor: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/

Observera den avvikande ansökningstiden: 4 -18.5.2020 kl. 15:00.

Läs mera om ansökan om överflyttning

Uppdaterad 25.10.2019