Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: överflyttning

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: överflyttning

Antagning via överflyttning

Till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa).

Du kan beaktas i överflyttarantagningen om du uppfyller alla följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen.
  • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.
  • Du har avlagt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier, varav minst 25 studiepoäng pedagogik.

Antalet studieplatser är 1.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand utgående från antalet avlagda studiepoäng.
  • I andra hand utgående från studieframgång (vägt medetal) i de avlagda studierna. I medeltalet räknas kurser med ett siffervitsord.

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2024 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning på basis av överflyttning.

Uppdaterad 1.11.2023