Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: överflyttning

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: överflyttning

Till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen via den så kallade överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa).

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från en utbildningslinje till en annan inom universitetet.

För att kunna ansöka om överflyttning måste du

  • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
  • studera på kandidatnivå
  • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • uppfylla Åbo Akademis språkkrav
  • uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningslinjen som du söker till

Om ansökan om överflyttning beviljas förlorar du din ursprungliga studierätt. Från den tid som ges för studierna (begränsad studietid) tas den tid bort som du redan har använt för din ursprungliga studierätt. Via ansökan kan du få rätt att avlägga examen endast på samma nivå som din ursprungliga studierätt. T.ex. om du söker från en yrkeshögskola kan du endast få studierätt för lägre högskoleexamen.

Mera information om överflyttning hittas på Åbo Akademis ansökningswebbsidor och i studieinfo.fi.

Specifika behörighetskrav för överflyttning till Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng i pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa). Överflyttarkvoten är max. 3 studerande.

Observera den avvikande ansökningstiden för överflyttare: 2-16.5.2022 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2022 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om ansökan om överflyttning.

Uppdaterad 12.5.2022