Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: överflyttning

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: överflyttning

Behörighetskrav för ansökan

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från ett utbildningsprogram till ett annat inom universitetet.

Behörighet för överflyttning

Ansökan om överflyttning sker på kandidatnivån. För att kunna söka om överflyttning måste du:

 • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
 • studera för en lägre högskoleexamen
 • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
 • uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningsprogrammet som du söker till

Språklig behörighet

Undervisningen sker i regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska.

Du kan intyga din språkliga behörighet i svenska (d.v.s. dina kunskaper i svenska) på följande sätt:

 • Studentexamen
 • EB-, IB- eller RP-/DIA-examen
 • Skolutbildningsspråk
 • Åbo Akademis och Hankens gemensamma språkprov i svenska
 • Högskolestudier
 • Språkexamen eller intyg

Mera information om språklig behörighet hittar du på våra webbsidor.

Om ansökan om överflyttning beviljas förlorar du din ursprungliga studierätt. Från den tid som ges för studierna (begränsad studietid) tas den tid bort som du redan har använt för din ursprungliga studierätt. Via ansökan kan du få rätt att avlägga examen endast på samma nivå som din ursprungliga studierätt. T.ex. om du söker från en yrkeshögskola kan du endast få studierätt för lägre högskoleexamen.

Mera information om överflyttning hittas på Åbo Akademis webbplats och i studieinfo.fi.


Beskrivning av antagningsgrunder

Specifika behörighetskrav för överflyttning till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier kan ansöka om överflyttning till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa).

Överflyttarkvoten är max. 1 studerandeVid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Språkkrav

Undervisningen sker i regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska. Man kan vara språkligt behörig att söka till Åbo Akademi på många olika sätt. Läs därför noggrant vilka regler som gäller på våra ansökningswebbsidor.

Du kan läsa mera om antagning på basis av överflyttning på våra webbsidor.


Antagningssätt

Överflyttarantagning

Tröskelvillkor

Du kan bli antagen via överflyttarantagningen om du uppfyller följande krav:

 • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.
 • Du studerar för en lägre högskoleexamen.
 • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.
 • Du har avlagt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier, varav minst 25 studiepoäng pedagogik.

Antalet nybörjarplatser är 1.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Om du blir antagen på basis av överflyttning

Om din ansökan om överflyttning beviljas och du tar emot studieplatsen, förlorar du den studierätt, som ansökan om överflyttning baserats på. Från den studietid, som du får för din nya studierätt (begränsad studietid), tas bort den tid som du redan har använt för din ursprungliga studierätt (undantag utgör sökande, vars studierätt inte är begränsad).

Du får rätt att avlägga examen på samma nivå som din ursprungliga studierätt. Det betyder att om du har en studierätt med rätt att avlägga enbart lägre högskoleexamen, så kan du på basis av ansökan om överflyttning enbart få en studierätt med rätt att avlägga lägre högskoleexamen.


Bilagor

Betyg

Bilagor

Sökande ska till sin ansökan bifoga

 1. prestationsutdrag från universitetet eller yrkeshögskolan, och
 2. intyg över nuvarande studierätt och antal förbrukade närvaro- och frånvaroterminer, och
 3. intyg över språklig behörighet.

Alla bilagor ska lämnas in elektroniskt i ansökningsformuläret så att de är oss tillhanda senast 23.5.2023 kl. 15:00. Ifall information om nuvarande studierätt, avklarade prestationer och antal förbrukade närvaro- och frånvaroterminer finns tillgänglig i Koski-tjänsten kan en länk till uppgifterna bifogas till ansökan.

 

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 5.12.2022