Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa): överflyttning

Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa): överflyttning

Till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa).

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från en utbildningslinje till en annan inom universitetet.

För att kunna ansöka om överflyttning måste du

  • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
  • studera på kandidatnivå
  • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • uppfylla Åbo Akademis språkkrav
  • uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningslinjen som du söker till

Om ansökan om överflyttning beviljas förlorar du din ursprungliga studierätt. Från den tid som ges för studierna (begränsad studietid) tas den tid bort som du redan har använt för din ursprungliga studierätt. Via ansökan kan du få rätt att avlägga examen endast på samma nivå som din ursprungliga studierätt. T.ex. om du söker från en yrkeshögskola kan du endast få studierätt för lägre högskoleexamen.

Mera information om överflyttning hittas på Åbo Akademis ansökningswebbsidor och i studieinfo.fi.

Specifika behörighetskrav för överflyttning till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng specialpedagogik och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa). Överflyttarkvoten är max. 2 studerandeSökande som inte tidigare godkänts i lärarlämplighetsintervju deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som används för sökande till lärarutbildningarna

Lämplighetsprovet ordnas 9-11.6.2020. 

Ifall du kallas till lämplighetsprovet, deltar du i provet en dag. Datumet meddelas dig per e-post senast 27.5.2020.

Ifall du har sökt till flera ansökningsmål bland lärarutbildningarna kallas du till endast en intervju och till ditt ansökningsmål med högsta prioritet, dit poängen räckt för att bli kallad. Intervjun genomförs på ansökningsmålets utbildningsspråk. Resultatet från lärarlämplighetsprovet beaktas vid samtliga ansökningsmål.

I inbjudan till lämplighetsprovet får du närmare instruktioner om provplatsen och -tiden. Kom till provplatsen minst en halv timme före angiven tid.

Deltagande i lämplighetsprovet kräver ingen anmälan.

Det finns ingen möjlighet att byta provdag eller -ort.

Alla deltagare i urvalsprovet bör medta ett officiellt identitetsbevis.

Lämplighetsprovet är en intervju. I provet bedöms den sökandes utbildningsbarhet och förmåga att ta till sig det pedagogiska områdets kunskaper och färdigheter, samt lämpligheten för arbete inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Utöver detta bedöms den sökandes vilja att förbinda sig till att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Om du behöver specialarrangemang eller individuella arrangemang för lämplighetsprovet, ska du lämna in ansökan till det universitet som är ditt förstahandsalternativ i den gemensamma antagningen.

För lämplighetsprovet beviljas ingen tilläggstid. 

Språkkrav

Undervisningen sker som regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska. Man kan vara språkligt behörig att söka till Åbo Akademi på många olika sätt. Läs därför noggrant vilka regler som gäller på våra ansökningswebbsidor: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/

Observera den avvikande ansökningstiden: 4-18.5.2020 kl. 15:00.

Läs mera om ansökan om överflyttning

Uppdaterad 5.11.2019