Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för biovetenskaper: överflyttning

Utbildningslinjen för biovetenskaper: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av överflyttning till utbildningslinjen biovetenskaper.

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen) och du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp som motsvarar grundstudierna i biovetenskaper 25 sp (LIFE-paketet) som ingår i de gemensamma studierna i kandidatexamen vid utbildningslinjen för biovetenskaper.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Överflyttarkvoten är max. 4 sökande. Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 10.11.2021