Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i biovetenskaper: överflyttning

Utbildningsprogrammet i biovetenskaper: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av överflyttning till utbildningsprogrammet i biovetenskaper.

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen) och du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp som motsvarar grundstudierna i biovetenskaper som ingår i kandidatexamen vid utbildningsprogrammet i biovetenskaper.
  • Beakta utbudet av huvudämneskurser inom de olika huvudämnena och avlägg kurser i enlighet med detta.
    • För cell och molekylär biovetenskap: LIFE Biomolekyler och celler, LIFE Gener och ärftlighet, LIFE Fysiologiska mekanismer, Mikrobiologi eller Genetik, Tillämpad bioinformatik, eller Människans fysiologi.
    • För miljö- och marinbiologi: LIFE Biomolekyler och celler, LIFE Gener och ärftlighet, LIFE Fysiologiska mekanismer, LIFE Evolution, LIFE Ekologi eller Systematik och Anatomi.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Överflyttarkvoten är max. 4 sökande. Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 3.11.2023