Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för informationsteknologi: överflyttning

Utbildningslinjen för informationsteknologi: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av överflyttning till utbildningslinjen i informationsteknologi.

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen) och du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i i vilka ingår minst 25 sp i de gemensamma studierna i kandidatexamen för datavetenskap och datateknik vid utbildningslinjen för informationsteknologi.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

Inom utbildningslinjen för informationsteknologi finns två ansökningsmål för överflyttare:

Överflyttare: utbildningslinjen för informationsteknologi/datateknik 
(teknologie kandidat och diplomingenjör)
Överflyttarkvoten är max. 6 sökande

Överflyttare: utbildningslinjen för informationsteknologi/datavetenskap 
(kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister)
Överflyttarkvoten är max. 4 sökande

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 10.11.2021