Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: överflyttning

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: överflyttning

Antagning via överflyttning

Till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter:

  • Slöjdvetenskap, Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).
  • Hushållsvetenskap, Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Du kan beaktas i överflyttarantagningen om du uppfyller alla följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen.
  • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.
  • Du har avlagt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier, varav minst 25 studiepoäng i hushållsvetenskap (huslig ekonomi) eller slöjdvetenskap (teknisk slöjd eller textilslöjd) eller studier i närliggande område.

Antalet studieplatser är 2.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand utgående från antalet avlagda studiepoäng.
  • I andra hand utgående från studieframgång (vägt medetal) i de avlagda studierna. I medeltalet räknas kurser med ett siffervitsord.

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2024 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning på basis av överflyttning.

Uppdaterad 1.11.2023