Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: överflyttning

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: överflyttning

Till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa).

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från en utbildningsprogram till en annan inom universitetet.

För att kunna ansöka om överflyttning måste du:

  • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
  • studera på kandidatnivå
  • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • uppfylla Åbo Akademis språkkrav
  • uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningslinjen som du söker till

En eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i slöjdvetenskap/hushållsvetenskap och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Om ansökan om överflyttning beviljas förlorar du din ursprungliga studierätt. Från den tid som ges för studierna (begränsad studietid) tas den tid bort som du redan har använt för din ursprungliga studierätt. Via ansökan kan du få rätt att avlägga examen endast på samma nivå som din ursprungliga studierätt. T.ex. om du söker från en yrkeshögskola kan du endast få studierätt för lägre högskoleexamen.

Mera information om överflyttning hittas på Åbo Akademis ansökningswebbsidor och i studieinfo.fi.

Specifika behörighetskrav för överflyttning till Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap(Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng hushållsvetenskap (huslig ekonomi) eller slöjdvetenskap (slöjd) eller studier inom närliggande område och totalt 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier kan ansöka om överflyttning till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa). Överflyttarkvoten är max. 1 studerande.

Observera den avvikande ansökningstiden för överflyttare: 2-16.5.2023 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2023 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om ansökan om överflyttning.

Uppdaterad 28.11.2022