Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: överflyttning

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: överflyttning

Till utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa).

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från en utbildningslinje till en annan inom universitetet.

För att kunna ansöka om överflyttning måste du:

  • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och för tillfället studera för en lägre högskoleexamen)
  • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • ha avlagt minst 25 studiepoäng hushållsvetenskap (huslig ekonomi) eller slöjdvetenskap (teknisk slöjd eller textilslöjd) eller studier inom närliggande område och totalt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier
  • uppfylla Åbo Akademis språkkrav

En eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i slöjdvetenskap/hushållsvetenskap och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Observera den avvikande ansökningstiden: 3-17.5.2021 kl. 15.00.

Här kan du läsa mer om ansökan om överflyttning.

Uppdaterad 9.11.2020