Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för ekonomi: överflyttning

Utbildningslinjen för ekonomi: överflyttning

 

Antagning via överflyttning

Till utbildningslinjen för ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för ekonomi.

Du kan bli antagen via överflyttarantagningen om du uppfyller alla följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen.
  • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Du har avlagt minst 25 studiepoäng ekonomiska studier och totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Antalet nybörjarplatser är 10.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet nybörjarplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i ekonomi. Om sökande har mer än 25 sp i ekonomi räknas medeltalet på 25 sp av kurserna med de bästa vitsorden.
  • I andra hand utgående från antalet avlagda studiepoäng per läsår.

Observera den avvikande ansökningstiden: 3-17.5.2021 kl. 15:00.

Här kan du läsa mera om antagning på basis av överflyttning.

 

STATISTIK FRÅN ANTAGNINGEN 2021

I överflyttarantagningen 2021 till utbildningslinjen för ekonomi hade vi:

  • 10 nybörjarplatser
  • 16 sökande, varav
  • 14 sökande uppfyllde alla behörighetskrav.
  • 10 sökande antogs, varav den sista som antogs hade medelvitsord 3,80.

Uppdaterad 13.8.2021