Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper: överflyttning

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper: överflyttning

Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa).

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från ett utbildningsprogram till ett annat inom universitetet.


Behörighet för överflyttning

Ansökan om överflyttning sker på kandidatnivån. Du kan beaktas i överflyttarantagningen om du uppfyller alla följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen)
  • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • Du har avlagt minst 25 studiepoäng i hälsovetenskaper och totalt minst 45 studiepoäng högskolestudier
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

En eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i vägt medeltal av kurserna i hälsovetenskaper och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2023 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2023 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning på basis av överflyttning.

Uppdaterad 28.10.2022