Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: överflyttning

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: överflyttning

Till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen genom den så kallade överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa).

Du kan bli antagen via överflyttarantagningen om du uppfyller följande krav:

  • du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen)
  • du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • du har avlagt minst 25 studiepoäng i hälsovetenskaper och totalt minst 45 studiepoäng högskolestudier
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

En eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i hälsovetenskaper och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Observera den avvikande ansökningstiden för överflyttare: 2-16.5.2022 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2022 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Läs mer om ansökan om överflyttning här.

Uppdaterad 12.5.2022