Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i teologi: överflyttning

Utbildningsprogrammet i teologi: överflyttning

Till utbildningsprogrammet i teologi har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Du kan bli antagen via överflyttarantagningen om du uppfyller följande krav:

  • du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen)
  • du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • du har avlagt minst 30 studiepoäng teologiska studier och totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser är 7.

En eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i teologi.

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2024 kl. 15:00.

Läs mera om ansökan om överflyttning

Uppdaterad 6.11.2023