Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för teologi: överflyttning

Utbildningslinjen för teologi: överflyttning

Till utbildningslinjen för teologi har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Du kan bli antagen via överflyttarantagningen om du uppfyller följande krav:

  • du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen)
  • du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • du har avlagt minst 30 studiepoäng teologiska studier och totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser är 7.

En eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i teologi.

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2022 kl. 15:00.

Läs mera om ansökan om överflyttning

Uppdaterad 26.1.2022