Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för farmaci: överflyttning

Utbildningslinjen för farmaci: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av överflyttning till utbildningslinjen farmaci. Observera att du via överflyttning bara kan antas för att avlägga farmaceutexamen.

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen) och du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp i det nya huvudämnet kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för farmaci.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

I farmaceutexamen kan inte ingå studier som är äldre än 10 år räknat från examensdatumet.

Överflyttarkvoten är max. 3 sökande. Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 10.11.2021