Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): överflyttning

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): överflyttning

Antagning via överflyttning

Till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda högskolestudier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo).

Du kan beaktas i överflyttarantagningen om du uppfyller alla följande krav:

 • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen.
 • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.
 • Du har avlagt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier, varav minst 25 studiepoäng i samhällsvetenskaper.

Antalet studieplatser är 10.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

 • I första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetenskaper i fallande ordning (ju högre medeltal desto högre rangordning). Som samhällsvetenskaper räknas inte kurser i psykologi eller filosofi. Om du har mer än 25 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 25 sp av kurserna med de bästa vitsorden. I medeltalet räknas kurser med ett siffervitsord. Om du inte har 25 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
 • I andra hand utgående från antalet avlagda studiepoäng i medeltal per läsår i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i medeltal per läsår desto högre rangordning).

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2024 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2024 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning på basis av överflyttning.

 

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅRS ANTAGNINGAR

I överflyttarantagningen till samhällsvetenskaper (Åbo) år 2023 hade vi:

 • 10 studieplatser
 •   4 sökande, varav
 •   4 sökande uppfyllde alla behörighetskrav och antogs.

I överflyttarantagningen till samhällsvetenskaper (Åbo) år 2022 hade vi:

 • 10 studieplatser
 •   8 sökande, varav
 •   6 sökande uppfyllde alla behörighetskrav och antogs.

I överflyttarantagningen till samhällsvetenskaper (Åbo) år 2021 hade vi:

 • 10 studieplatser
 •   7 sökande, varav
 •   5 sökande uppfyllde alla behörighetskrav och antogs.

Uppdaterad 15.9.2023