Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): överflyttning

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo): överflyttning

Antagning via överflyttning

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo).

Du kan bli antagen via överflyttarantagningen om du uppfyller alla följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen.
  • Du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.
  • Du har avlagt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier, varav minst 25 studiepoäng i samhällsvetenskaper.

Antalet nybörjarplatser är 10.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet nybörjarplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand enligt sökandes ansökningspreferens, så att den som sökt till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) i första preferens prioriteras framom sökande som har sökt till utbildningen i lägre preferens.
  • I andra hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetenskaper i fallande ordning (ju högre medeltal desto högre rangordning). Som samhällsvetenskaper räknas inte kurser i psykologi eller filosofi. Om du har mer än 25 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 25 sp av kurserna med de bästa vitsorden. I medeltalet räknas kurser med ett siffervitsord. Om du inte har 25 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
  • I tredje hand utgående från antalet avlagda studiepoäng i medeltal per läsår i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i medeltal per läsår desto högre rangordning).

Observera den avvikande ansökningstiden: 2-16.5.2022 kl. 15:00. Alla prestationer som beaktas i överflyttarantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 23.5.2022 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning på basis av överflyttning.

 

STATISTIK FRÅN ANTAGNINGEN 2021

I överflyttarantagningen 2021 till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) hade vi:

  • 10 nybörjarplatser
  •   7 sökande, varav
  •   5 sökande uppfyllde alla behörighetskrav.

Uppdaterad 16.11.2021