Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: överflyttning

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område via överflyttning till följande huvudämnen inom utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi:

 • filosofi
 • genusvetenskap
 • historia
 • konstvetenskap
 • kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik
 • litteraturvetenskap
 • musikvetenskap
 • religionsvetenskap

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

 • du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen)
 • du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
 • du har avlagt minst 25 studiepoäng grundstudier i det ämne du önskar ha som huvudämne och totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier
 • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser via överflyttning är 10. Gallring sker utgående från studieframgången i (vägt medeltal av) grundstudierna i det ämne du önskar ha som huvudämne.

Observera den avvikande ansökningstiden: 3–17.5.2021 kl. 15:00.

Läs mera om ansökan om överflyttning

Uppdaterad 30.8.2021