Skriv här det du söker efter!

Ämneslärare

Ämneslärare

Ämnes­lärar­linje

En bred allmänbildning ger oss förutsättningar att förstå vår omvärld och varandra. Som ämneslärare är du expert på just ditt ämnesområde och får dagligen inspirera elever och studerande till att vidga sina vyer. Ämneslärarens arbete är både socialt och mångsidigt. På ämneslärarprogrammen lär du dig att hitta intressanta sätt att dela med dig av ditt kunnande. Utbildningen är för dig som vill undervisa i grundskola, på andra stadiet eller yrkeshögskola i något av dessa ämnen: biologi, engelska, filosofi, finska, franska, fysik, geografi, historia, huslig ekonomi, hälsokunskap, kemi, livsåskådningskunskap, matematik, psykologi, religion, ryska, slöjd, svenska och litteratur och tyska. För att arbeta som ämneslärare behöver du en högre högskoleexamen med ett av dessa ämnen som huvudämne. Oftast undervisar ämneslärare dock i två eller flera ämnen och då krävs ett långt biämne i de andra ämnena. Arbetet som lärare idag kan ofta innebära samarbete med olika universitet/högskolor, företag och den tredje sektorn.

Som ämneslärarstuderande läser du 60 studiepoäng pedagogik med lärarinriktning, som består av både teori och praktik. De teoretiska grundstudierna kan du avlägga som nätstödda studier under en längre tidsperiod eller intensivt under en hösttermin, antingen i Vasa eller i Åbo. Ämnesstudierna avlägger du som heldagsstudier under en vårtermin i Vasa. Grundstudiernas inledande praktik gör du i Vasa och ämnesstudiernas fältpraktik på en valfri svenskspråkig skola i Finland.

Du som väljer hushållsvetenskap eller slöjdvetenskap som huvudämne för att bli ämneslärare i huslig ekonomi eller slöjd avlägger pedagogik med lärarinriktning parallellt med de övriga kandidat- och magisterstudierna under studietiden i Vasa.

Pedagogik som biämne senare under studierna eller som fristående studier

Vi erbjuder också behörighetsgivande pedagogiska studier för dig som vill bli ämneslärare och som redan påbörjat eller avlagt en högre högskoleexamen med studier i ett undervisningsämne som finns inom grundläggande utbildning eller gymnasium. Kurserna kan avläggas som ett biämne eller som helt fristående studier under ett eller flera läsår. Studierna består av 60 studiepoäng grund- och ämnesstudier i ämneslärarinriktad pedagogik. Är detta vägen till pedagogisk behörighet för dig? Se mer på webbsidorna för de pedagogiska studierna för ämneslärare 60 sp.

 

Mer om de allmänna antagningsgrunderna för studier vid Åbo Akademi hittar du via länkarna här nedanför; den specifika antagningsinformationen hittar du via respektive ämne ännu längre ner på sidan. Du söker alltså in till det ämne som du vill bli ämneslärare i (kandidat + magister).

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år (Fristående 60 sp)

Ort

Vasa, Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 (Fristående 60 sp: 1.2–15.3.2024)

Du som ämneslärare i arbetslivet

Som utexaminerad ämneslärare kan du jobba i årskurs 7–9, gymnasiet, yrkesskola eller yrkeshögskola. De flesta skolor är kommunala med ett fåtal undantag av statliga och privata skolor. Dina närmaste arbetskamrater är de ungdomar du undervisar, lärare och annan skolpersonal. Förutom själva undervisningen består ämneslärararbetet av lektionsplanering och förberedelser, prestationsutvärdering och utvecklande av den egna expertisen. Som ämneslärare får du dagligen använda din kreativitet, ditt tydliga kroppsspråk och din kommunikationsförmåga för att väcka intresse för ditt ämne. I och med att många äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av nya lärare på många håll i Finland. Du som brinner för ditt ämne och vill dela det med andra gör ett bra val i att bli ämneslärare!

 

Bonus: För målinriktade studerande erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Ämneslärarstudierna är mångsidiga, varierande och intressanta. Under studiernas gång får man bekanta sig med alla aspekter av lärarvardagen, blir tilldelad många goda råd på vägen och formar bit för bit sin egen läraridentitet.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi