Skriv här det du söker efter!

Hälso­veten­skaper

Hälso­veten­skaper

Ut­bild­nings­programmet i hälsovetenskaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld. Kanske intresserar du dig för vad vi kan göra för att främja folkhälsan och förebygga ohälsa, eller hur vi kan bidra till en god patientvård och utveckla vårdkvaliteten? Hur kan välfärdsteknologin och ett välfungerande ledarskap bidra till utveckling av hälsovårdstjänster både ur ett patient- och personalperspektiv? Dessa och andra frågor behandlar hälsovetenskaperna ur såväl ett personcentrat perspektiv, som ur organisationsperspektiv. Ditt genuina intresse för människans hälsa och välbefinnande går hand i hand med din vilja att både hjälpa på individnivå och utveckla vården som helhet. Din insats som vårdexpert, vårdledare och lärare behövs på många fronter.

Du som studerar hälsovetenskaper vid Åbo Akademi har vårdvetenskap som huvudämne och blir först kandidat och därefter magister i hälsovetenskaper. Du väljer din studieinriktning inom ledarskap i vård och omsorg, hälsovetenskapernas didaktik, klinisk vårdvetenskap, hälsokunskap eller välfärdsteknologi. Med ledarskap i vård och omsorg som biämne kan du bli ledare på olika nivåer inom social- och hälsovård. Hälsovetenskapernas didaktik är för dig som har en vårdyrkesexamen sedan tidigare och som vill undervisa och handleda som vårdlärare på yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt eller åta dig andra pedagogiska uppdrag inom hälsovården eller tredje sektorn. Genom att studera klinisk vårdvetenskap kan du fördjupa din kliniska kompetens för expertuppdrag inom vården. Med inriktning hälsokunskap och pedagogik kan du bli ämneslärare i hälsokunskap. Välfärdsteknologi, i sin tur, är för dig som är intresserad av de möjligheter och utmaningar som teknologin och digitaliseringen skapar inom vården. För en alldeles egen profilering har du också möjlighet att välja andra biämnen och studera utomlands.

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

15–30.3.2023 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 15-30.3.2023 kl. 15.00.

Du som vårdexpert i arbetslivet

Vårdexperter är efterfrågade på arbetsmarknaden och placerar sig huvudsakligen inom den kommunala vården men även på den privata marknaden och inom undervisningssektorn. Inom vården jobbar många i förmansposition, exempelvis som avdelningsskötare, servicechefer eller omsorgschefer. Med dina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter, liksom ditt starka fokus på människan, tar du de rätta besluten i arbetslivet!

Bonus: För duktiga magistrar i hälsovetenskaper erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Jag valde att studera vårdvetenskap eftersom jag vill få en bredare grund att stå på efter min sjukskötarexamen.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi