Skriv här det du söker efter!

Hälso­veten­skaper

Hälso­veten­skaper

Ut­bild­nings­programmet i hälsovetenskaper

Människans hälsa och välbefinnande är en komplex helhet som också påverkas av olika faktorer i hennes omgivning och på olika samhällsnivåer. Du som studerar hälsovetenskaper får bred teoretisk och praktiknära kunskap och kompetens om människans hälsa och välbefinnande under livsloppet, människan i vården, samt om relaterade evidensbaserade arbetssätt för att långsiktigt främja hälsa och välfärd i befolkningen och för hållbart förändringsarbete i hälso- och sjukvården samt inom välfärden. Kanske intresserar du dig för strategiskt arbete för hälsa och välfärd i samhället genom att stärka folkhälsan och förebygga våra stora folkhälsoproblem, eller hur vi kan bidra till en god patientvård och utveckla vårdkvaliteten? Hur kan välfärdsteknologin och ett välfungerande ledarskap bidra till utveckling av hälsovårdstjänster både ur ett patient- och personalperspektiv? Dessa och andra frågor behandlar hälsovetenskaperna ur såväl ett personcentrerat perspektiv, som ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Ditt genuina intresse för människans hälsa och välbefinnande går hand i hand med din vilja att både stöda hälsa och välbefinnande på individnivå och att systematiskt och strategiskt utveckla vård- och välfärdstjänster. Utbildningen ger forskningsbaserad kunskap och på arbetsfältet efterfrågade färdigheter för en mängd olika roller och uppgifter i arbetslivet, så som sakkunnig och ledare i välfärdsfrågor, vård- och omsorgsledare och lärare i vård och hälsokunskap.

Du som studerar hälsovetenskaper på Åbo Akademi har vårdvetenskap som huvudämne och blir först kandidat och därefter magister i hälsovetenskaper. Du har i dina studier sedan möjlighet att profilera dej inom olika studieinriktningar, så som ledarskap i vård och omsorg, hälsovetenskapernas didaktik, klinisk vårdvetenskap, hälsokunskap och hälsofrämjande arbete, avancerad klinisk vård (på engelska), välfärdsteknologi samt arbetshälsa och hållbart arbetsliv. Med ledarskap i vård och omsorg som biämne kan du bli ledare på olika nivåer inom social- och hälsovård. Hälsovetenskapernas didaktik är för dig som har en vårdyrkesexamen sedan tidigare och som vill undervisa och handleda som vårdlärare på yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt eller åta dig andra pedagogiska uppdrag inom hälsovården eller tredje sektorn. Genom att studera klinisk vårdvetenskap kan du fördjupa din kliniska kompetens för expertuppdrag inom vården och geriatrisk vård. Med inriktning på hälsokunskap i kombination med pedagogiska studier kan du bli ämneslärare i hälsokunskap på olika utbildningsstadier. Genom att välja hälsokunskap utan en ämneslärarinriktning kan du fördjupa dig i hälsofrämjande arbete på olika samhällsnivåer, samt t.ex. på livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan – som utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Välfärdsteknologi, i sin tur, är för dig som är intresserad av de möjligheter och utmaningar som teknologin och digitaliseringen skapar inom vården. Inom studierna i arbetshälsa och hållbart arbetsliv får du perspektiv på hur man med hjälp av olika arbetslivsteorier och arbetsmiljöarbete samt hälsofrämjande ledarskap kan utveckla arbetslivet och arbetshälsan. För en alldeles egen profilering har du också möjlighet att välja andra biämnen och studera utomlands.

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Du som vårdexpert i arbetslivet

Vårdexperter är efterfrågade på arbetsmarknaden och placerar sig huvudsakligen inom den kommunala vården men även på den privata marknaden och inom undervisningssektorn. Inom vården jobbar många i förmansposition, exempelvis som avdelningsskötare, servicechefer eller omsorgschefer. Med dina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter, liksom ditt starka fokus på människan, tar du de rätta besluten i arbetslivet!

Bonus: För duktiga magistrar i hälsovetenskaper erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Jag valde att studera vårdvetenskap eftersom jag vill få en bredare grund att stå på efter min sjukskötarexamen.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi