Skriv här det du söker efter!

Slöjdvetenskap

Slöjdvetenskap

Huvudämnet slöjdvetenskap

Att skapa med händerna ger välmående, ökad livskvalitet och bidrar till ekologiskt tänkande och en hållbar utveckling i samhället. I studierna ingår kurser där du lär dig bearbeta en stor bredd av slöjdmaterial samt formge och tillverka unika slöjdprodukter för olika ändamål. Det ämnesteknologiska innehållet sträcker sig bland annat från tyger och garn, 3D-printning och laserskärning till trä och metall. Studierna är forskningsbaserade och ger dig en vetenskaplig grund för din egen slöjdverksamhet och för slöjd inom olika yrkesområden.

Det bästa med att studera slöjdvetenskap vid ÅA är den otroliga samhörigheten bland oss slöjdare. Som det står på våra halare, ”slöjdare är nöjdare”!

Studerande vid Academill.

Forskning inom slöjdvetenskap vid Åbo Akademi fokuserar bland annat på slöjd i relation till vardagligt praktiskt kunnande, livskvalitet, fostran till företagsamhet, hållbar utveckling, samhällsutveckling samt i relation till skola och utbildning.

Slöjdvetenskap i kombination med olika biämnen ger dig möjlighet att arbeta med slöjd inom olika sektorer i samhället. Med studier i pedagogik får du behörighet att arbeta som ämneslärare i slöjd för barn, ungdomar och vuxna på olika utbildningsstadier. Med studier inom andra vetenskapsområden, i kombination med huvudämnet, har du möjlighet att själv profilera hur du vill arbeta med slöjd. Många utexaminerade arbetar inom olika organisationer och företag medan en del väljer att bli företagare. Du kan även gå vidare i dina studier och bli forskare i ämnet. Slöjdvetenskapen ger dig färdigheter för flera varierande yrkesbanor!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa