Skriv här det du söker efter!

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik handlar om att förstå samband i vår omvärld. Studier i matematik låter dig förstå hur matematiken som vetenskap är uppbyggd, och du lär dig att tillämpa matematik på problemlösning. Du lär dig att tänka och resonera matematiskt och utveckla din förmåga att dra logiska slutsatser. Som matematiker kan du exempelvis lösa optimeringsproblem, analysera stora mängder data, göra riskbedömningar och prognosberäkningar. Dina studier omfattar en stor del av matematiken, bland annat algebra, vektorkalkyl, matematisk analys, sannolikhetslära och statistik.

Studierna kombinerar effektivt den matematiska teorin och dess tillämpningar i form av föreläsningar, praktiska hemuppgifter, demonstrationer och räkneövningar. Med matematik som huvudämne har du många möjligheter. Du kan välja att bli ämneslärare i matematik, eller specialisera dig på finans- och försäkringsmatematik eller andra typer av  tillämpad matematik. Eller varför inte börja forska i matematik? Ditt val av specialisering styr delvis vilka biämnen du kan välja. På lärarlinjen läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne, exempelvis fysik eller kemi, som långa biämnen. Bra stödämnen för andra specialiseringar är bland annat datavetenskap, statistik och nationalekonomi. Också kemi- och processteknik och informationsteknik erbjuder många intressanta matematikrelaterade kurser. Även för studerande med andra huvudämnen är matematik ett nyttigt biämne.

Du söker till huvudämnet matematik genom utbildningsprogrammet i naturvetenskaper eller magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi.

Matematikstudierna ger mig en chans att jobba med något jag brinner för. Det är en otroligt bra grund att stå på vad man än hittar på i framtiden, eftersom en matematikers synpunkt är mycket eftertraktad inom många branscher.

Oscar Granlund.

Inom forskningsområdet funktionalanalys med tillämpningar är huvudmålet att utveckla teorin för analytiska funktionsrum och deras operatorer, samt att fokusera på viktiga problemformuleringar inom approximationsteori och reglerteori. Inom stokastiken utvecklas teorin för markovprocesser med tillämpningar inom matematisk fysik, finansmatematik och populationsmodeller.

Läs mera om forskningen i matematik på våra hemsidor

Matematik öppnar dörren till en arbetsmarknad med utmärkt sysselsättningsläge. Många jobbar som ämneslärare i grundskolan, i gymnasier och yrkeshögskolor, medan andra arbetar som försäkringsmatematiker, riskanalytiker, statistiker,  inom IT-branschen, tillverkningsindustrin, på försäkringsbolag eller banker. Andra väljer att fortsätta sina studier för att doktorera och sedan bli forskare, universitetslärare eller professor. Ytterligare titlar som våra utexaminerade har är bland annat aktuarie, pensionshandläggare, biostatistiker, systemplanerare, kvalitetsanalytiker, kreditriskanalytiker och programmerare. Många arbetsgivare uppskattar matematikerns logiska och exakta tankesätt.

Kontakt

Besöksadress

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Matematik/Åbo Akademi
Domkyrkotorget 1
20500 Åbo