Skriv här det du söker efter!

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik handlar om att förstå numeriskt mätbara samband i vår omvärld. Genom studier i matematik förstår du varför och under vilka förutsättningar olika satser och formler gäller och kan tillämpa matematik vid problemlösning. Du lär dig att tänka och resonera matematiskt och utveckla din förmåga att dra logiska slutsatser. Som matematiker kan du exempelvis lösa optimeringsproblem eller utföra statistiska analyser, riskbedömningar och prognosberäkningar. Dina studier omfattar en stor del av matematikens räckvidd, bland annat algebra, vektorkalkyl, talteori, matematisk analys, statistik, sannolikhetslära, finansmatematik och numerisk matematik.

Studierna kombinerar effektivt den matematiska teorin och dess tillämpningar i form av föreläsningar, praktiska hemuppgifter, demonstrationer samt räkneövningar. Med matematik som huvudämne har du många möjligheter. Du kan välja den allmänna linjen för matematik eller lärarlinjen för ämneslärare i matematik. Du kan även specialisera dig på finans- och försäkringsmatematik eller tillämpad matematik. Ditt val av specialisering styr delvis vilka biämnen du kan välja. På lärarlinjen läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne, exempelvis fysik eller kemi, som långa biämnen. Bra stödämnen för andra specialiseringar är bland annat datavetenskap, statistik och nationalekonomi. Också kemi- och processteknik och datateknik erbjuder många intressanta matematikrelaterade kurser. Även för studerande med andra huvudämnen är matematik ett nyttigt biämne.

Du söker till huvudämnet matematik genom utbildningsprogrammet i naturvetenskaper eller magisterprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi.

Matematikstudierna ger mig en chans att jobba med något jag brinner för. Det är en otroligt bra grund att stå på vad man än hittar på i framtiden, en matematikers synpunkt är mycket eftertraktad inom många branscher.

Oscar Granlund.

Inom forskningsområdet funktionalanalys med tillämpningar är huvudmålet att utveckla teorin för analytiska funktionsrum och deras operatorer samt att fokusera på viktiga problemformuleringar inom approximationsteori och reglerteori. Inom stokastiken utvecklas teorin för markovprocesser; speciellt diffusioner, Lévy-processer och markovkedjor. Man fokuserar också på kontrollteorin och teorin för optimal stopping av markovprocesser, särskilt tillämpningar inom finansmatematiken och populationsprocesser. Inom forskningen i talteori betraktas modulära former och deras tillämpningar i kodningsteori.

Läs mera om forskningen i matematik på våra hemsidor

Matematik öppnar dörren till en arbetsmarknad med utmärkt sysselsättningsläge. Många jobbar som ämneslärare på högstadier, gymnasier och yrkeshögskolor medan andra arbetar som försäkringsmatematiker, riskanalytiker eller statistiker inom IT-branschen, tillverkningsindustrin, försäkringsbolag eller banker. Andra väljer att fortsätta sina studier för att doktorera och sedan bli forskare, universitetslärare eller professorer. Ytterligare titlar på våra utexaminerade matematikstuderande är bland annat aktuarie, pensionshandläggare, biostatistiker, systemplanerare, kvalitetsanalytiker, kreditriskanalytiker och programmerare. Det är många arbetsgivare som uppskattar matematikerns logiska och exakta tankesätt.

Kontakt

Besöksadress

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Matematik/Åbo Akademi
Domkyrkotorget 1
20500 Åbo