Kirjoita tähän hakemasi!

Aineenopettaja

Aineenopettaja

Aineen­opettajan­ koulutus­ohjelma

Laaja yleissivistys luo meille edellytykset ymmärtää ympäröivää maailmaa ja toisiamme. Aineenopettaja on oman oppiaineensa asiantuntija ja innostaa päivittäin oppilaitaan avartamaan näköalojaan. Aineenopettajan työ on sosiaalista ja monipuolista. Aineenopettajalinjan opinnot auttavat sinua löytämään mielenkiintoisia tapoja jakaa tietämystäsi oppilaille. Koulutus sopii niille, jotka haluavat opettaa perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksissa tai ammattikorkeakoulussa jotain seuraavista aineista: biologia, englannin kieli, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, kotitalous, käsityö, maantiede, matematiikka, psykologia, ranskan kieli, saksan kieli, suomen kieli, terveystieto, uskonto, venäjän kieli sekä äidinkieli ja kirjallisuus. Aineenopettajana työskentely edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, jossa pääaineena on jokin yllä mainituista aineista. Usein aineenopettajat opettavat kahta tai useampaa ainetta, joista täytyy olla suoritettuna pitkän sivuaineen opinnot. Opettajan työ sisältää nykyään usein yhteistyötä eri yliopistojen/korkeakoulujen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Jos opiskelet aineenopettajaksi ja pääaineesi on kotitaloustiede tai käsityötiede, suoritat 60 opintopisteen laajuiset opettajankoulutukseen suuntautuneen kasvatustieteen opinnot rinnakkain muiden maisteriopintojen kanssa opintojesi aikana Vaasassa.

Aineenopettajan opinnot sisältävät 60 opintopisteen verran opettajankoulutukseen suuntautunutta kasvatustiedettä, 25 opintopisteen verran perusopintoja ja 35 opintopisteen verran aineopintoja. Näihin kuuluu sekä teoriaopintoja että harjoittelua. Voit suorittaa perusopintojen teoriaosuuden verkko-opintoina pidemmän ajan kuluessa tai tehokkaasti yhden syyslukukauden aikana joko Vaasassa tai Turussa. Aineopinnot suoritetaan kokopäiväopiskeluna yhden kevätlukukauden aikana Vaasassa. Perusopintoihin kuuluva alustava harjoittelu suoritetaan Vaasassa ja aineopintojen työharjoittelu vapaavalintaisessa ruotsinkielisessä koulussa Suomessa.

Tarjolla on myös aineenopettajan kelpoisuuteen oikeuttavia kasvatustieteen opintoja niille, jotka haluavat aineenopettajaksi ja ovat jo aloittaneet opinnot tai suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon jossain perusopetukseen tai lukio-opetukseen kuuluvassa aineessa. Kurssit voi suorittaa sivuaineena tai erillisinä opintoina, ja opintojen laajuus on 60 opintopistettä perus- ja aineopintoja (aineenopettajankoulutukseen suuntautunut kasvatustiede). Lisätietoja aineenopettajan kelpoisuuteen oikeuttavista kasvatustieteen opinnoista.

Laajuus

180+120 op / 3+2 vuotta (Fristående 60 sp)

Paikkakunta

Vaasa

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

20.3–3.4.2019 (Fristående 31.1–22.3.2019)

Pääaineet

Aineenopettajaksi valmistuttuasi voit opettaa perusopetuksen vuosiluokilla 7–9, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Useimmat koulut ovat kunnallisia, mutta on myös valtiollisia ja yksityisiä kouluja. Lähimpiä työkavereitasi ovat oppilaasi, toiset opettajat ja koulun muu henkilökunta. Opetuksen lisäksi aineenopettajan työhön kuuluu tuntien suunnittelua ja valmistelua, oppilaiden koulutyön arviointia ja oman osaamisen kehittämistä. Aineenopettajan työssä saat päivittäin käyttää luovuutta, selkeää kehonkieltä ja viestintätaitoja kun pyrit herättämään oppilaiden kiinnostuksen opettamaasi aineeseen. Koska melko suuri joukko opettajia on jäämässä eläkkeelle, uusia opettajia tarvitaan eri puolilla Suomea. Jos olet innostunut omasta oppiaineestasi ja haluat jakaa tietämystäsi muille, on aineenopettajaksi opiskeleminen hyvä valinta!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa päämäärätietoisille opiskelijoille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa!

Ämneslärarstudierna är mångsidiga, varierande och intressanta. Under studiernas gång får man bekanta sig med alla aspekter av lärarvardagen, blir tilldelad många goda råd på vägen och formar bit för bit sin egen läraridentitet.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
65100 Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vaasa

Sähköposti

fpv-studieradgivare@abo.fi