Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier, ämneslärare – Anmälan och ansökan

Pedagogiska studier, ämneslärare – Anmälan och ansökan

Sök in till de pedagogiska studierna för ämneslärare

På vårarna har vi ansökningstid för dig som vill söka in till pedagogiska studier för ämneslärare för att avlägga dem som biämne eller fristående studier. Våransökan är för dig som redan studerar eller har studerat ett undervisningsämne som finns i åk 7-9 eller gymnasium.
Deadline våren 2022 är 18.3.2022 och urvalsintervjuerna hålls i Zoom 4.4 eller 5.4.2022.
Ansökningsblankett

På höstarna ordnas urvalsprov för dig som under våren sökt in till en ämneslärarlinje vid Åbo Akademi (kandidat + magister) och som redan i ansökningsskedet i den gemensamma ansökan angett att du vill delta i urvalsprovet. Urvalsintervjuerna ordnas i början av september (studerande i Vasa: 5-6.9.22 och studerande i Åbo: 8-9.9.22) och du som antagits till en utbildningslinje får i slutet av augusti en kallelse med din individuella intervjutid via e-post.


Urvalsprovet består av följande delar:

Individuell intervju. Intervjun har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna sökandes förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen, sökandes förmåga till självreflektion i relation till lärarskap samt sökandes förmåga att reflektera över läraryrke och skola/dagvård som läro- och arbetsmiljö i dagens samhälle. Den sökandes muntliga språkfärdigheter beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar. Intervjun tar ca 20 min. Med intervjukallelsen kommer en bakgrundsblankett som den sökande fyller i och lämnar in före intervjun.

Vid urvalsprovet bör du vara beredd att uppvisa identitetskort försett med fotografi.

Språkprov. Sökande som har annat skolutbildningsspråk än svenska bör uppnå ÅA:s generella språkkrav. Sökande skall inlämna intyg över språklig behörighet med ansökan eller delta i ÅAs språkprov.

Sökande bör vara godkänd i bägge momenten, samt erhålla minst 6 poäng i intervjun för att kunna antas till utbildning (dock så att alla bedömare godkänt den sökande). Urvalsprovets resultat är giltigt i tio år. Studerande som inte slutfört de pedagogiska studierna för ämneslärare inom tio år efter antagning måste söka in till de pedagogiska studierna på nytt.

 

 

Anmälan till kurser och kursdelar

Anmälan till teoretiska grundstudier i pedagogik: via studieplaneringsverktyget Peppi (inloggning med ÅA-användarnamn och -lösen) fr.o.m. maj 2022.

Anmälan till praktikperioder och vårterminen med 30 sp ämnesstudier i pedagogik ”ämnesstudievåren 2023”: Anmälningsblankett för de pedagogiska studierna

  • Inledande praktik, 5 sp
  • Fältpraktik, 5 sp
  • Ämnesstudier i pedagogik, 30 sp
  • eller Alla pedagogiska studier för ämneslärare, 60 sp på ett läsår

Om du avser att läsåret 2022-2023 avlägga någon av kurserna som anges på blanketten så förutsätts att du blivit godkänd i urvalsprov senast i april 2022 samt att du anmäler dig före deadline 1.5.2022.
Inom maj, då eventuell gallring skett, sänds mejl med bekräftelser på inom vilka kurser varje studerande fått studieplats.

 

OBS! Innan du fyller i blanketten:

Funderar du på varför vi har en deadline i maj för anmälan till utbildningsdelar följande läsår?
Det beror på att vi behöver kunna planera undervisningen för de ämnesgrupper som bildas. Därtill kan Vasa Övningsskola vid ett högt anmälningstryck inom särskilda ämnen behöva flytta kurser till perioder då ämneslärarstuderande skall befinna sig där på praktik. Observera att antalet studerandeplatser på kurserna är begränsat. Läs mer om minimi- och maximigruppstorleken för din ämnesgrupp inom ämnesstudier i pedagogik under sidan ämnesstudier i pedagogik.

Studierna i pedagogik bygger på varandra och därför finns förkunskapskrav och en viss rekommenderad studiegång. Läs mer om detta under sidan studiegång.

Finns det många anmälda till ämnesstudierna i pedagogik inom din ämnesgrupp? På detta sätt prioriterar vi utgående ifrån anmäldas studierätt och avlagda studiepoäng inom undervisningsämnet om så krävs:
1) sökande som har studierätt på ämneslärarlinje vid Åbo Akademi,
2) sökande som har studierätt på annan utbildningslinje för grundexamen vid Åbo Akademi,
3) sökande som avlägger de pedagogiska studierna som fristående studier.
Sökande som avlagt minst 60 sp i undervisningsämnet vid anmälningstidens utgång men ändå inte fått plats i sin ämnesgrupp inom ämnesstudierna i pedagogik placeras på reservlista i ordning enligt antalet avlagda studiepoäng i undervisningsämnet och erhåller plats i mån av möjlighet (d.v.s. då deltagare i gruppen annullerar sin plats) före höstterminens slut.

 

Har du frågor?

Hittar du inte svar på dina frågor om pedagogiska studier för ämneslärare?
Då kan du fråga följande personer gällande:

De pedagogiska studierna för ämneslärare överlag
Studierådgivare Anna Smedlund

Dina studier vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Studierådgivare Andrea Basilier

Dina studier vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik
Studierådgivare Mia Eklund (ma, fy, ke)
Studierådgivare Simon Berg (biologi)

Dina studier vid Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Studierådgivare Jonas Sandberg (samhällslära)

Uppdaterad 12.1.2023