Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier, ämneslärare – Anmälan och ansökan

Pedagogiska studier, ämneslärare – Anmälan och ansökan

Anmälan till kurser och kursdelar

Anmälan till teoretiska grundstudier i pedagogik: via Peppi (inloggning via ÅA-användarnamn och -lösen)

Anmälan till praktikperioder och vårterminen med 30 sp ämnesstudier i pedagogik ”Vasa-våren 2020”: via blankett (öppnas i februari 2020)

 

 

OBS! Innan du fyller i blanketten:

Funderar du på varför vi har en deadline i maj för anmälan till utbildningsdelar följande läsår?

Det beror på att vi behöver kunna planera undervisningen för de ämnesgrupper som bildas. Därtill kan Vasa Övningsskola vid ett högt anmälningstryck inom särskilda ämnen behöva flytta kurser till perioder då ämneslärarstuderande skall befinna sig där på praktik. Observera att antalet studerandeplatser på kurserna är begränsat. Läs mer om minimi- och maximigruppstorleken för din ämnesgrupp inom ämnesstudier i pedagogik under sidan ämnesstudier i pedagogik.

Finns det många anmälda till ämnesstudierna i din ämnesgrupp? På detta sätt gallrar vi då bland de sökande: Hur gallras sökande?

Studierna i pedagogik bygger på varandra och därför finns förkunskapskrav och en viss rekommenderad studiegång. Läs mer om detta under sidan praktisk information.

 

Urvalsprov

Söktid för dig som studerar eller studerat ett undervisningsämne som finns i åk 7-9 eller gymnasium och som vill söka in till biämnet pedagogiska studier för ämneslärare är följande gång våren 2020. Deadline inför läsåret 2020-2021 är 20.3.2020. Lärarlämplighetsintervjuerna våren 2020 hålls i Vasa 6-7.4.2020. Ansökningsblankett (öppnar i februari)

Urvalsprovet består av följande delar:

Individuell intervju. Intervjun har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna sökandes förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen, sökandes förmåga till självreflektion i relation till lärarskap samt sökandes förmåga att reflektera över läraryrke och skola/dagvård som läro- och arbetsmiljö i dagens samhälle. Den sökandes muntliga språkfärdigheter beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar.

Vid urvalsprovet bör du vara beredd att uppvisa identitetskort försett med fotografi.

Sökande fyller i en blankett för bakgrundsuppgifter. Sökande får blanketten tillsammans med kallelsen till urvalsprovet, fyller i blanketten på förhand, kopierar upp den i tre exemplar och ger den till bedömarna vid intervjutillfället. Intervjun tar ca 20 min.

Språkprov. Sökande som har annat skolutbildningsspråk än svenska bör uppnå ÅA:s generella språkkrav. Sökande skall inlämna intyg över språklig behörighet med ansökan eller delta i ÅAs språkprov.

Sökande bör vara godkänd i bägge momenten, samt erhålla minst 6 poäng i intervjun för att kunna antas till utbildning (dock så att alla bedömare godkänt den sökande). Urvalsprovets resultat är giltigt i tio år. Studerande som inte slutfört de pedagogiska studierna för lärare (ämneslärare) inom tio år efterantagning måste söka in till de pedagogiska studierna på nytt.

Har du frågor?

Hittar du inte svar på dina frågor om pedagogiska studier för ämneslärare?

Då kan du fråga följande personer gällande:


Överlag om de pedagogiska studierna för ämneslärare

Studierådgivare Anna Smedlund*

Dina studier vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Studierådgivare Sabina Ringvall

Dina studier vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik

Studierådgivare Kerstin Fagerström (ma, fy, ke)

Studierådgivare Simon Berg (biologi)

Dina studier vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Studierådgivare Jonas Sandberg (samhällslära)

Uppdaterad 14.1.2020