Skriv här det du söker efter!

Cellbiologi

Cellbiologi

Cellbiologi

Cellen och dess molekyler utgör de grundläggande byggstenarna för allt liv på jorden. Cellbiologin ger dig ingående kunskap om cellernas och vävnadernas struktur och funktion, deras differentiering och utveckling, samt hur störningar i dessa processer uppkommer. Genom studier i cellbiologins styrkeområden vid Åbo Akademi lär du dig om cellstress, cellöverlevnad och celldöd, cellulära beslutsprocesser, cytoskelettets roll i normala och patologiska förlopp samt sambandet mellan inflammatoriska processer och vävnadsskador, vävnadsregenerering och –degenering. Också i interdisciplinär forskning, till exempel inom biomaterial och nanopartiklar, är studier i cellbiologi till nytta.

Cellbiologi är ett av huvudämnena som du som avlagt kandidatexamen i cell- och molekylär biovetenskap kan välja på magisternivå. Studier i cellbiologi är mångsidiga med både teoretiska och praktiska element. Fritt valbara kurser och moduler med kurser från andra ämnesområden, t.ex. farmaci, biokemi eller biomedicinsk visualisering, ger dig möjlighet att forma din egen profilering. Inom samarbetet Molecular Cell Biology avlägger du också kurser vid Åbo Universitet. Ifall du har intresse kan du även rikta in dig på att bli ämneslärare inom biologi och läser då som biämne pedagogik och ett annat långt undervisningsämne (oftast kemi eller geografi).

 

Bild: Ciarán Butler-Hallissey

Cellbiologin öppnar dörrarna till en organiserad värld på molekylnivå, som aldrig slutar att överraska oss.

Vilma Pollari.

Tyngdpunkterna i cellbiologisk forskning vid Åbo Akademi är cellstress, överlevnad och celldöd, cellulära beslutsprocesser, cytoskelettets roll i normala och patologiska förlopp, sambandet mellan inflammatoriska processer och vävnadsskador, vävnadsregenering och -degenering.

Läs mer om vår forskning

Arbetsmarknaden för cellbiologer är mycket bred och arbetsmöjligheterna goda. Efter avklarad examen finns arbetsmöjligheter såväl nationellt som internationellt inom bland annat läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin, rättsmedicin, universitet och högskolor. Cellbiologer arbetar även vid konsultföretag, statliga laboratorier, inom forskningsadministration, Europeiska unionen och bioinstitut. Som cellbiolog kan din titel exempelvis vara forskare, professor, lärare, projektkoordinator, produktutvecklare, kvalitetskontrollant, sjukhuskemist eller projektevaluerare. Som cellbiolog är din framtid en värld full av möjligheter!

Se vår introduktionsvideo här nedan.

Kontakt

Besöksadress

Biocity, 2:a vån.
Artillerigatan 6
20520 Åbo

Postadress

Cellbiologi/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo

E-postadress

fnt-studieradgivare@abo.fi