Skriv här det du söker efter!

Hälsofrämjande arbete och hälsokunskap

Hälsofrämjande arbete och hälsokunskap

Ämnet hälsofrämjande arbete och hälsokunskap

Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning samt det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete som görs på olika samhällsnivåer. I dina studier lär du dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, men även om hälsofrågor som berör andra åldersgrupper. Du får kunskap om faktorer som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välmående. Du lär dig även om hälsobeteenden och hur livsstilsval kopplade till t.ex. fysisk aktivitet, kost, sexualitet och relationer påverkar hälsan och det upplevda välbefinnandet genom livsloppet.

Studier i hälsofrämjande arbete och hälsokunskap är tvärvetenskapliga och baserar sig på aktuell internationell forskning och dess praktiska tillämpning. Genom att läsa ämnet som långt biämne och kombinera det med biämnesstudier i pedagogik får du lärarbehörighet i grundskolan. Du som studerar till ämneslärare inom något annat undervisningsämne och läser hälsofrämjande arbete och hälsokunskap som långt biämne kan även undervisa på gymnasienivå.

Jag vill i framtiden ge unga förutsättningar till god hälsa genom att dela med mig kunskap genom mitt ämnesläraryrke, därför har jag valt att studera hälsovetenskaper.

Du som studerat hälsokunskap kan bli lärare i ämnet på högstadienivå och gymnasienivå, beroende på dina övriga studier och behörighet. Ifall du även avlagt andra hälsovetenskapliga studier kan du göra karriär som planerare, utvecklare eller ledare inom hälso- och sjukvården, eller i annat hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande arbete. Du kan även välja att arbeta inom forskning och utveckling vid högskolor och universitet eller inom näringslivet. Intresset för hälsofrågor är stort, vilket gör dig till en efterfrågad expert på arbetsmarknaden!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa