Skriv här det du söker efter!

Ansvarspersoner inom utbildningen vid FNT

Ansvarspersoner inom utbildningen vid FNT

Utbildningslinjeansvariga

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik har fem utbildningslinjer (kandidatutbildningar) och varje linje har en utbildningslinjeansvarig.

Biovetenskaper Pia Roos-Mattjus
Farmaci Outi Salo-Ahen
Informationsteknologi Marina Waldén
Naturvetenskaper Jan-Henrik Smått
Kemi- och processteknik Maristiina Nurmi

 

Magisterprogramansvariga

Inom de olika ämnen eller ämnesområden kan det finnas flera magisterprogram som den ansvariga personen har hand om.

Biokemi och cellbiologi Tiina Salminen
Biomedical Imaging Diana Toivola
Farmaci (provisorutbildning) Anne Filppula
Fysik Ronald Österbacka
Geologi Olav Eklund
Informationsteknologi Marina Waldén
Kemi Patrik Eklund
Kemi- och processteknik Anders Brink
Läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi Outi Salo-Ahen
Matematik Mikael Lindström
Miljö- och marinbiologi Markus Öst
Sustainable Chemical and Process Engineering Anders Brink

 

Ämnes- och ämnesklusteransvariga samt laboratorieföreståndare

Fakulteten har nio ämnen och ämneskluster samt sex laboratorier som hör till ämnesklustren kemi och kemiteknik respektive process- och energiteknik.

Biokemi och cellbiologi Annika Meinander
Farmaci Jessica Rosenholm
Fysik Ronald Österbacka
Geologi och mineralogi Olav Eklund
Informationsteknologi Ivan Porres Paltor
Kemi och kemiteknik Johan Bobacka
– Laboratoriet för molekylärvetenskap och -teknik Leena Hupa
– Laboratoriet för naturmaterialteknik Martti Toivakka
Matematik Mikael Lindström
Miljö- och marinbiologi Christoffer Boström
Process- och energiteknik Henrik Saxén
– Laboratoriet för energiteknik Margareta Björklund-Sänkiaho
– Laboratoriet för industriell ekonomi Kim Wikström
– Laboratoriet för process- och systemteknik Anders Brink
– Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik Dmitry Murzin

 

 

 

Uppdaterad 13.9.2021